Dr hab. Ireneusz Grulkowski z Instytutu Fizyki UMK znalazł się wśród 13 laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM, w którym rywalizowało 60 naukowców. Toruński fizyk otrzyma prawie 3,5 mln złotych na stworzenie zespołu badawczego!

Sukces dr hab. Ireneusza Grulkowskiego z Instytutu Fizyki UMK

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy dla zwycięzców 5. edycji programu TEAM łącznie 45 mln złotych. Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Nagrodzeni w tegorocznej edycji programu badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami naukowymi. Środki pozyskane od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Program TEAM jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

Pracownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej UMK dr hab. Ireneusz Grulkowski dostanie dokładnie 3 475 005 zł na realizację projektu Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra / Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow’s eye diagnostics”. Wyróżniony tak prestiżową nagrodą naukowiec ukończył fizykę biomedyczną na Uniwersytecie Gdańskim w 2003 roku. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Gdańskim, a doktora habilitowanego w 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dorobek naukowy dr hab. Grulkowskiego obejmuje 66 publikacji, w tym 39 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz 4 rozdziały w książkach. Dr hab. Grulkowski wygłosił ponad 100 prezentacji na konferencjach w Polsce i za granicą, w tym 11 zaproszonych. Zainteresowania naukowe Zespołu Biooptyki i Inżynierii Optycznej kierowanego przez dr. hab. Grulkowskiego obejmują wykorzystywanie zaawansowanych technik inżynierii optycznej w opracowaniu nowych metod obrazowania dedykowanych biologii i medycynie.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.umk.pl