Szkoły doktorskie to efekt reformy Konstytucja dla Nauki sygnowanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Pierwsza rekrutacja do toruńskiej Szkoły Doktorskiej „Academia Artium Humaniorum” właśnie ruszyła.

Szkoły Doktorskiej UMK w roku akademickim 2019/2020 będzie kształciła przyjętych stypendystów w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki, a dokładniej dyscyplinach, takich jak archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki teologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ma charakter konkursowy, co oznacza, że ocena kandydatów będzie dokonywana na podstawie złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Za co będą oceniani kandydaci do Szkoły Doktorskiej?

W postępowaniu rekrutacyjnym będzie można zdobyć 100 punktów. Oto iloma punktami mogą być premiowane poszczególne składniki oceny kandydata:

1) 10 punktów za opinię opiekuna pracy magisterskiej/dyplomowej pracy artystycznej lub innego pracownika jednostki, w której praca była przygotowywana.

2) 35 punktów za opis projektu badawczego, artystycznego, konserwatorsko-badawczego zawierający maksymalnie 10 tys. znaków.

3) 15 punktów za opinię o projekcie autorstwa potencjalnego promotora o objętości ok. 6 tys. znaków.

4) 40 punktów za osiągnięcia i kwalifikacje kandydata, czyli publikacje naukowe, dzieła artystyczne lub prace konserwatorskie a także udział w konferencjach, pracę organizacyjną na rzecz projektów naukowych, artystycznych czy konserwatorskich, wystaw lub studenckich kół naukowych. Ocenie będą poddane także studia i staże zagraniczne powyżej 3 miesięcy, stypendia oraz inne ważne dla realizacji proponowanego projektu kwalifikacje.

Dokumentacja składana przez kandydatów powinna być w formie papierowej w sekretariacie szkoły (ul. W. Bojarskiego 1, pok. nr C.023a). Może być też przesłana na adres aah@umk.pl wersja elektroniczna w formacie pdf. Nazwa folderu powinna zawierać nazwisko i imię kandydata(ki) z dopiskiem rekrutacja2019: Kowalski.Jan.rekrutacja2019. Wewnątrz folderu pliki powinny być uporządkowane zgodnie z opisem „Szczegółowych warunków rekrutacji”, które można znaleźć na stronie UMK lub Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Szczegółowy wykaz dokumentów, który należy przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym znajdziecie pod tym adresem.

Planowane jest uruchomienie 22 podstawowych miejsc stypendialnych. Rejestracja kandydatów potrwa od 2 lipca do 6 września do godz. 23:59. Od 10 do 12 września odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne, a ogłoszenie nazwisk przyjętych do Szkoły osób nastąpi 13 września 2019 r.

Trzeba nadmienić, że osoby, które zdobyły tytuł Najlepszego Absolwenta UMK w ciągu ostatnich 3 lat a także beneficjenci programu „Diamentowego Grantu” w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują maksymalną liczbę punktów.