Artykuł otagowany VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych