Toruńscy radni jednogłośnie przyjęli plan konsultacji społecznych na trwający 2021 rok.

W puli znalazło się 10 konsultacji ogólnomiejskich oraz 2 lokalne, realizowane jako działania własne miasta lub jako wymóg ustawowy. Tematyka konsultacji może być poświęcona również innym tematom, jeśli z taką inicjatywą wystąpią prezydent lub rada miasta.

W skład listy tematów weszły także trzy pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną ds. Konsultacji Społecznych propozycje pochodzące z naboru publicznego, w którym mogły je składać rady okręgu, organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców.

Za część merytoryczną konsultacji społecznych odpowiadają odpowiednie działy Urzędu Miasta Torunia lub jednostki miejskie. Koordynacja działań to obszar, za który będzie odpowiedzialny Wydział Komunikacji i Informacji Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Konsultacje społeczne w Toruniu – o czym będą toczyć się dyskusje?

Tematami tegorocznych konsultacji społecznych będą m. in. gminne programy: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień; zdrowia psychicznego. Omawiane mają być również kwestie regulaminu Budżetu Obywatelskiego, potrzeby mieszkańców dotyczące najmu społecznego. Konsultacje społeczne w Toruniu dotyczyć będą także przestrzeni miejskiej, np. lokalizacji mających powstać woonerfów, funkcjonowanie placów zabaw (w tym też mających powstać centralnych placów zabaw) czy zagospodarowania terenów zielonych.

Plan konsultacji znajdziecie pod tym linkiem.