Z Brukseli dotarła do nas wspaniała wiadomość – Toruń otrzymał prestiżowy tytuł „Europejskiego Miasta Sportu 2019″! Oficjalna gala i spotkanie z laureatami odbędzie się 4 grudnia tego roku w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego.

Toruń Europejskim Miastem Sportu 2019!

Ten prestiżowy tytuł miasto Kopernika otrzymało w konkursie, którego organizatorem jest European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe), czyli organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli. Od 2001 roku ACES Europe przyznaje nagrodę Europejskiej Stolicy, Miasta lub Społeczności Sportu dla miasta wyróżniającego się wysokim poziomem kultury fizycznej, propagującego zasady fair-play, zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, budowaniem poczucia wspólnoty, włączenia społecznego poprzez sport, a także czerpania satysfakcji z uprawiania sportu.

Udział w konkursie, a zarazem starania o taki tytuł, składały się z kilku etapów. W marcu 2018 roku Prezydent Miasta Michał Zaleski przesłał do Gian Francesco Lupattelliego, prezydenta ACES Europe, oficjalną deklarację chęci ubiegania się o tytuł. Następnie na początku września do ACES Europe trafiła obszerna prezentacja Torunia jako miasta kandydata do Europejskiego Miasta Sportu 2019, która zawierała odpowiedzi na 10 kryteriów przyjętych przez ACES Europe. Kryteria dotyczyły między innymi: zakresu infrastruktury sportowej, działalności klubów i stowarzyszeń, aktywności sportowej mieszkańców miasta, środków podejmowanych przez miasto w celu promocji zdrowia i integracji przez sport czy wydarzeń sportowych pozyskanych przez miasto na najbliższe lata. Z kolei dwa tygodnie temu w Toruniu gościła Komisja Oceniająca ACES Europe. Podczas jej pobytu odbyła się konferencja prasowa, podczas której, oprócz Komisji, uczestniczyli przedstawiciele toruńskiego środowiska sportowego oraz Prezydenta Miasta. Ponadto Komisja wizytowała miejskie obiekty sportowe. Kolejnym etapem była oficjalna obrona kandydatury, w ramach której zaprezentowano film ukazujący sportowy potencjał naszego miasta, a także obszerną prezentację multimedialną zaprezentowaną przez panią Mariolę Soczyńską – Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji.

To niezwykle prestiżowa wygrana, o czym świadczyć może fakt, iż dotychczas tylko cztery polskie miasta zostały laureatami tego konkursu – Warszawa, Olecko, Rewal i Kielce. Co więcej, z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Sportu wiążą się także pewne przywileje, a wśród nich przede wszystkim: możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty międzynarodowe realizowane wspólnie z innymi nagrodzonymi miastami, międzynarodowe uznanie oraz podniesienie znaczenia polityki sportowej miasta, dzielenie się doświadczeniami z pozostałymi nagrodzonymi miastami oraz możliwość wzięcia udziału w kongresach i konferencjach organizowanych przez ACES Europe.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.torun.pl