27 maja podczas brefingu prasowego ogłoszono, że nowym wiceprezydentem naszego miasta będzie Paweł Gulewski. Zastąpi on na tym stanowisku Andrzeja Rakowicza. Nowy wiceprezydent swoje obowiązki zacznie pełnić od 1 czerwca. 

Paweł Gulewski nowym zastępcą Michała Zaleskiego

Paweł Gulewski na stanowisku wiceprezydenta Torunia zastąpi Andrzeja Rakowicza, na mocy porozumienia programowego zawartego w październiku 2019 roku przez prezydenta Michała Zaleskiego z klubem radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska. W jego ramach jednym z zastępców Michała Zaleskiego jest przedstawiciel tego klubu. Rekomendację radnych uzyskał Paweł Gulewski, dla którego obecna kadencja jest już trzecią w Radzie Miasta. Jest on także przewodniczącym klubu radnych – Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, był asystentem senatora Jana Wyrowińskiego. Nowy wiceprezydent naszego miasta to absolwent politologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zawodowo przygotowywał kampanie reklamowe.

Zakres obowiązków

Do zadań nowego zastępcy prezydenta będzie należało nadzorowanie pracy siedmiu działów Urzędu Miasta Torunia:

– Biura Toruńskiego Centrum Miasta,

– Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,

– Wydziału Komunikacji,

– Wydziału Środowiska i Ekologii,

– Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,

– Biura Ogrodnika Miejskiego,

– Wydziału Ewidencji i Zezwoleń.

Po upływie czasu możliwa jest zmiana podziału zakresu obowiązków. Jak możemy przeczytać na stronie torun.pl:

Toruń to miasto dialogu i właśnie dialog prowadzony przez najważniejsze środowiska polityczne jest bardzo potrzebny. Właśnie dlatego klub radnych Koalicji Obywatelskiej podpisał porozumienie programowe z prezydentem i przyznaję, że z sukcesami realizujemy postanowienia tego porozumienia. Obejmując stanowisko zastępcy prezydenta będę musiał zmierzyć się z szeregiem bardzo ważnych zadań. Deklaruję chęć współpracy z wszystkimi radnymi, niezależnie od ich przynależności i poglądów politycznych. Dziękuję radnym klubu Koalicji Obywatelskiej za rekomendowanie mnie na to stanowisko – mówi Paweł Gulewski 

Gulewski będzie trzecim wiceprezydentem Torunia, obok Zbigniewa Fiderewicza i Zbigniewa Rasielewskiego. W Radzie Miasta Torunia, świeżo upieczonego wiceprezydenta miasta zastąpi były senator – Michał Wojtczak, który zajął kolejne miejsce w okręgu nr. 4 z listy KO.