Nadchodzą zmiany dotyczące struktury UMK. Na wtorkowym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został uchwalony statut. Czego dotyczy sam dokument i dla kogo zmiany będą odczuwalne?

Czego dotyczy uchwalony statut?

W ubiegłym roku po ogłoszeniu statutu pojawiło się wiele obaw i znaków zapytania. Poruszenie było m.in. wynikiem zapowiedzi dotyczącej redukcji liczby wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

O kluczowych zmianach wypowiedziała się Pani Ewa Walusiak-Bednarek, będąca członkiem Zespołu Prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:

W tej chwili będziemy mieli cztery interdyscyplinarne szkoły doktorskie. Szkoła doktorska staje się jednostką organizacyjną Uniwersytetu więc to nie jest to już jak gdyby rodzaj studiów. Druga rzecz to powołanie rady dyscyplin naukowych, które w jakimś sensie odpowiadają dotychczasowym Radom Wydziału chociaż właśnie nie są skupione wokół jednostek organizacyjnych tylko wokół dyscyplin naukowych.

Od nowego roku o problemie wynikającym ze zmian informował również Collegium Medicum, czyli część bydgoska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obawiając się o swoją samodzielność. Czego będą dotyczyć zmiany objaśnia Ewa Walusiak-Bednarek:

Myślę, że zapisy w statucie nie ograniczają autonomii Collegium Medicum.Pewne rzeczy dotyczą jego pracowników, ale w takim samym stopniu obowiązują one w kampusie toruńskim. Wiąże się to z reformą, która objęła cały uniwersytet. Zachowano prorektora ds. Collegium Medicum, będzie on wyłaniany w inny sposób niż pozostali prorektorzy. Jego kandydaturę będzie proponowało Zebranie Elektorów CM złożone z pracowników i studentów.  Rektor UMK będzie zatwierdzał ich wybór. Jeśli chodzi o Radę Collegium Medicum, to ta ma ściśle określone kompetencje, jej skład jest rozszerzony, co uwzględnia prośbę pracowników CM.

Z dotychczasowych informacji wiemy, że Wydział Nauk Pedagogicznych zostanie włączony do Wydziału Humanistycznego, tworząc wspólnie Wydział Nauk Społecznych i Filozofii.

Z czego wynika konieczność przekształceń?

Z założenia zmiany mają być nieodczuwalne dla studentów a podyktowane są dostosowaniem wewnętrznych regulacji do przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. ustawy 2.0. Przyjęta dyrektywa obowiązywać będzie od 1 października b.r.