Zapowiadane zmiany w szkolnictwie wyższym przybierają coraz konkretniejsze kształty. Wiemy, że liczba przyjmowanych przez uczelnie studentów będzie niższa już od zbliżającego się roku akademickiego 2017/2018.

Jak informuje „Dziennika Gazeta Prawna”, uczelnie w Polsce będą zmniejszać liczbę przyjmowanych studentów. Ma to związek ze zmianą sposobu dotowania uczelni z budżetu państwa. Nowelizacja ustawy obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. zakłada odwrócenie trendu – im więcej przyjętych studentów, tym większa dotacja z budżetu państwa dla uczelni publicznej i niepublicznej.

Zmiany na studiach – na czym będą polegać?

Obecnie uczelnia, w której na jednego nauczyciela akademickiego przypada więcej niż 13 studentów będzie musiała pogodzić się ze zmniejszeniem dotacji. Gdy liczba ta będzie wahała się od 1 do 13 przyjęty w algorytmie finansowania wskaźnik jakości wyniesie 1. Gdy liczba studentów będzie wyższa od 13 wskaźnik spada do 0,6, co oznacza obniżenie dotacji dla uczelni niespełniającej tych wymogów.

W związku z tym uczelnie zmniejszają limity miejsc na prowadzone przez siebie studia. Jak zauważa „DGP”:

Aby dostosować się do nowych wymogów, uczelnie w pierwszej kolejności obcięły limity miejsc. Przykładowo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na rok akademicki 2017/2018 zamierza przyjąć około 30 proc. mniej osób na studia dzienne. Z kolei Politechnika Białostocka przygotowała 1,9 tys. miejsc dla nowych studentów, podczas gdy w ub. roku było ich 2,5 tys.

Skutkiem będzie też to, że uczelnie będą chciały przyciągnąć w swoje progi najlepszych maturzystów. Dlaczego? Ponieważ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło całkowicie nowy rodzaj dotacji – za najlepszych przyjętych maturzystów. MNiSW tylko w przyszłym roku ma przeznaczyć na ten cel 100 mln zł. Zależnie od decyzji władz konkretnej uczelni będą one w różny sposób przyciągać przyszłych studentów z najlepszymi wynikami maturalnymi. Na przykład za pomocą stypendiów.

Trudno nie zgodzić się z komentarzem „Dziennika” stwierdzającym, że poprzedni „system prowadził do masowego kształcenia”. W jego wyniku którego na wielu kierunkach na nawet najlepszych polskich uczelniach przyjmowano wszystkich kandydatów spełniających wymagania rekrutacyjne.

Limity miejsc na UMK w rekrutacji 2017/2018 obniżone

A jak będą wyglądać zmiany na studiach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu? Na UMK podczas ubiegłorocznej rekrutacji progi punktowe określono np. dla 19 spośród około setki kierunków pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na kampusie toruńskim.

W 2017 roku toruński Uniwersytet planuje przyjąć 6 118 osób na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz 3 062 osoby na studiach drugiego stopnia.

W 2016 roku przyjęto na UMK 5 913 osób na studia licencjackie (4 623) i jednolite magisterskie (1 290 osób), a na studiach drugiego stopnia 2 864 osoby.

Na UMK zmiany te będą najbardziej widoczne na przykładzie naboru na prawo. Limit miejsc zmniejszony został z 620 do 250.

W naszym artykule znajdziecie limity miejsc dla wszystkich studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Poza tym, znajdziecie w nim także wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami dla każdego prowadzone przez UMK kierunku.

[Fot. Angelika Plich]