Każdy podatnik, który osiągnął dochód w poprzednim roku (2018) ma obowiązek złożyć swoje zeznanie podatkowe w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wysokość podatku dochodowego, który musimy zapłacić może być różna. Oczywiście podstawą naliczenia podatku jest dochód, który został osiągnięty w poprzednim roku, jednak istnieje możliwość zmniejszenia podatku, który musimy odprowadzić. Polskie prawo przewiduje różnego rodzaju ulgi, z których warto korzystać.

Czym są ulgi podatkowe?

Ulga podatkowa jest to wartość przewidziana w polskim prawie, dzięki której możliwe jest zmniejszenie, odliczenie, zwolnienie albo obniżenie wartości dochodu, który został przez nas pozyskany. Aktualnie ilość dostępnych ulg jest całkiem spora, dlatego warto się z nimi zapoznać, zanim złożymy zeznanie. Być może okaże się, że możemy skorzystać z jakiejś ulgi, dzięki czemu więcej pieniędzy zostanie w naszej kieszeni. Ulgi podatkowe są ustanowione przez państwa dlatego, ponieważ poprzez nie władze wspierają pewne zachowania i działania ludzi. Wiele ulg jest związanych z rodziną, czy z pomocą społeczną na rzecz innych ludzi.

Ulga prorodzinna

Ulga ta jest jedną z najpopularniejszych, które są stosowane przy rozliczaniu się z dochodów za dany rok podatkowy. Państwo stara się wspierać rodzinę na różne sposoby, między innymi dając możliwość odliczenia tak zwanej ulgi prorodzinnej(ulgi na dzieci). Co ważne, państwo daje nie tylko możliwość odliczenia pewnej kwoty od podatku ale także możliwe jest przypadek, gdy podatnik otrzyma dodatkowe pieniądze, jeżeli na przykład nie osiągnął żadnego dochodu.

Omawiania ulga prorodzinna zależy ściśle od liczby posiadanych przez podatnika dzieci. Co ciekawe, nie ma górnego limitu liczby potomstwa, ponad którą ulga przestaje się zwiększać. Kwota odliczenia, czy też zwrotu przysługuje na każde posiadane dziecko, oczywiście spełniające określone prawem wymogi. Dzięki opisywanej uldze wielu rodziców, zwłaszcza tych mało zarabiających będzie miało większy zwrot podatku, dzięki czemu ich sytuacja materialna może się nieco poprawić.

Jakie są warunki korzystania z ulgi prorodzinnej?

 • Podatnik musi rozliczać się według skali podatkowej;
 • Odliczenie może nastąpić w przypadku posiadania dzieci małoletnich, nad którymi podatnik wykonywał rodzicielską władzę;
 • Odliczenie dotyczy również dzieci bez względu na ich wiek, jeżeli otrzymywały w danym roku rentę socjalną albo zasiłek pielęgnacyjny;
 • Jeżeli podatnik posiada dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, a uczą się w szkole, czy na studiach oraz nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł, wtedy możliwe jest odliczenie ulgi na takie dzieci;
 • W przypadku posiadania jednego dziecka z ulgi skorzystać może jedynie podatnik, którego dochody nie przekroczyły:
 • 112 000 zł – w przypadku posiadania współmałżonka (dochody małżonków się sumują)
 • 112 000 zł – gdy podatnik samotnie wychowuje dziecko
 • 56 000 zł – gdy podatnik nie jest w związku małżeńskim
 • W przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka dochód podatnika nie ma znaczenia, ulga może zostać zastosowana.

Jakie kwoty można odliczyć w 2019 roku?

 • 1112 zł 04 gr rocznie z tytułu posiadania jednego dziecka (jeżeli kryterium dochodu opisane powyżej zostanie spełnione), czyli 92 zł 67 gr miesięcznie;
 • 1112 zł 04 gr rocznie na drugie dziecko, czyli 92 zł 67 gr miesięcznie;
 • 2000 zł 04 gr na trzecie dziecko, czyli 166 zł 67 gr na każdy miesiąc;
 • 2700 zł 00 gr z tytułu wychowywania czwartego oraz kolejnego dziecka, czyli 225 zł 00 gr na każdy miesiąc.

Jak rozliczyć ulgę na dzieci?

Omawianą ulgę należy rozliczyć podczas składania swojego zeznania podatkowego. Niezależnie od tego czy składamy PIT online, czy też w sposób tradycyjny, w formularzu zeznania znajduje się odpowiednia rubryka, w której należy wpisać stosowne dane. Do rozliczenia ulgi niezbędne będzie podanie liczby dzieci spełniających kryteria oraz ich numery PESEL. W przypadku braku numerów PESEL można podać imiona, nazwiska i daty urodzenia. Warto także mieć świadomość faktu, że organ podatkowy albo kontrola skarbowa może zażądać przedstawienia dowodów, które potwierdzą prawo do uzyskania ulgi. Dowodami tymi mogą być:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego;
 • zaświadczenie o chodzeniu dziecka do szkoły;
 • odpis orzeczenia sądu o ustalenie rodziny zastępczej.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

[Artykuł sponsorowany]