W tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajął miejsce w pierwszej dziesiątce.

W  15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych).

W 2014 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził minimalnie Uniwersytet Jagielloński. Na trzecim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Najwyżej ocenioną uczelnią z regionu kujawsko-pomorskiego jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który utrzymuje miejsce 9. od dwóch lat.

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, prezesa PAN.

Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Główna zmiana w tegorocznej edycji dotyczy rankingu grupy kryteriów „innowacyjność”, której wagę zwiększono z 5 do 9%. Zrezygnowano z uwzględniania w rankingu wyników sportowych uczelni.

WYNIKI RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2014

Ranking Uczelni Akademickich objął 88 szkół wyższych – zarówno publicznych jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i prowadzących działalność badawczą.

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Warszawska
 5. Politechnika Wrocławska
 6. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 7. Uniwersytet Wrocławski
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 11. Gdański Uniwersytet Medyczny
 12. Politechnika Łódzka
 13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 15. Uniwersytet Gdański
 16. Politechnika Poznańska
 17. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 18. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 20. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Pełen ranking możecie obejrzeć na witrynie internetowej miesięcznika Perspektywy, klikając tutaj.

[fot. Angelika Plich]