Jeden z najbardziej prestiżowych miesięczników edukacyjnych, który corocznie sporządza rankingi szkół czy uniwersytetów, przyznał podium dla Liceum Uniwersyteckiego w Toruniu w Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020.

Uniwersyteckie Liceum

Szkoła istnieje od 1998 roku. Kierowana jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do szkoły uczęszcza ponad 300 uczniów, którzy uczą się na profilach takich jak: humanistyczny, chemiczno-fizyczny czy matematyczno-fizyczno-chemiczny.

Perspektywy to czasopismo, które omawia kwestie kształcenia. Znajdziemy w nim m.in. materiały powtórkowe dla maturzystów oraz prezentacja poszczególnych szkół czy ośrodków badawczych. Perspektywy to także fundacja edukacyjna.

W omawianym rankingu brane są pod uwagę się m.in. wyniki matury oraz sukcesy w olimpiadach. Innymi zestawieniami jakie zostały opracowane przez miesięcznik jest np. ranking uczelni ekonomicznych czy państwowych szkół wyższych.

Sukces

Uniwersyteckie Liceum znalazło się także na 1. miejscu w rankingu maturalnym oraz na 2. miejscu w rankingu szkół olimpijskich przygotowanym przez Perspektywy.