Forum Ekonomiczne po raz kolejny zawita do Torunia. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Sekcja Studencka Oddziału w Toruniu, w tym roku organizuje V Toruńskie Forum Ekonomiczne, którego tematem przewodnim będzie polityka prorodzinna w Polsce. To temat, który w ostatnim czasie budzi kontrowersje…

Podczas V Toruńskiego Forum Ekonomicznego, prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytania, dotyczące podjętego tematu. Między innymi czy obecna polityka prorodzinna w Polsce, tworzy warunki sprzyjające realizacji celów prokreacyjnych oraz rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie?  Czy obecna polityka prorodzinna pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach, a może szkodzi? Czy tworzy warunki sprzyjające umacnianiu więzi rodzinnych i zapewnia trwałość rodziny? To idealna okazja do wysłuchania głosu, opinii specjalistów w tej dziedzinie.

Co więcej, gośćmi tej edycji będą: dr hab. Anna Zachorowska – Mazurkiewicz, prof. UJ, dr Krzysztof Pilarz z Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Krystyna Ziółkowska z Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

 SZCZEGÓŁY:

DATA: 17 marca (piątek), godzina 11:00

MIEJSCE: ul. Gagarina 13a

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (sala nr IX)

GODZINA: 11:20 – 17:00