Statystyki wyborcze można zestawiać i ukazywać w dowolny sposób, np. przywołując liczbę komisji, w których wygrał dany kandydat na poparcie jego dużej/niewielkiej przewagi. Przy zapoznawaniu się z takimi danymi należy wykazywać jednak daleko posuniętą ostrożność, by nie dać się zmanipulować.

Liczba wygranych w komisjach a liczba oddanych głosów

Tak właśnie można by zobrazować rywalizację wyborczą między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim, jeśli chodzi o liczbę komisji wyborczych, w których wygrał jeden i drugi kandydat. Otóż w 19 komisjach wygrał obecnie urzędujący prezydent RP, a w 104 aktualny prezydent Warszawy. Przewaga wydaje się zatem znaczna. Do tych danych przywołamy jednak też liczbę głosów, które uzyskali Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Było to odpowiednio 42 726 oraz 31 228 głosów. Tutaj już przewaga jednego kandydata nad drugim nie jest ponad pięciokrotna, jak w przypadku liczby komisji. Miejmy to na uwadze przy śledzeniu tego typu informacji.

Dodajmy, że najmniejsza różnica w liczbie uzyskanych głosów w danej Obwodowej Komisji Wyborczej pomiędzy obydwoma kandydatami wyniosła raptem 3 wskazania. Stało się tak w OKW nr 3 znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie. Tam wygrał Andrzej Duda w stosunku 368:365. W jednej z komisji  (nr 119) odnotowano ponadto remis, jednak stało się to w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych i wynik ten brzmiał 6:6.

Kosiniak – Kamysz lepszy od sześciu kandydatów razem wziętych, Hołownia od ośmiu

Piątka kandydatów, o których najprawdopodobniej można powiedzieć, że najrzadziej pojawiali się w przekazach telewizyjnych, osiągnęła razem mniej głosów od szóstego w Torunia kandydata PSL Władysława Kosiniaka – Kamysza. Uzyskał on 1 685 głosów, a Mirosław Piotrowski, Marek Jakubiak, Waldemar Witkowski, Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek łącznie 737 głosów.

Przywołajmy też tutaj fakt, że trzeci w Toruniu Szymon Hołownia uzyskał 15 439 głosów – więcej niż ósemka najmniej popularnych kandydatów razem wziętych. Na nich oddano łącznie 11 981 głosów.

Wysoka frekwencja

Tego typu wyliczeń można mnożyć w nieskończoność. Nas cieszy wysoka frekwencja. Mamy nadzieję, że wszystkim, którzy się do niej przyczynili towarzyszyło przekonanie o słusznie oddanym głosie. Na zakończenie przytoczmy, w których komisjach odnotowano najwyższą frekwencją (wyłączając Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, gdzie wyniosła ona 100%). Frekwencję powyżej 80% odnotowano w komisjach znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury (80,77%), Klubie Seniora przy ul. Watzenrodego (82,46%) i IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Rydygiera (96,56%). W tej ostatniej z przytoczonych komisji głos oddało 809 osób z 842 zarejestrowanych w tym spisie wyborców.