Długo oczekiwana wiadomość dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została ogłoszona. W swoim liście rektor – dr. hab. Andrzej Tretyn oraz rektor elekt – dr. hab. Andrzej Sokala, poinformowali o istotnych sprawach dotyczących życia uczelni w najbliższym czasie. Wśród informacji znalazły się te, które spędzały studentom sen z powiek, mianowicie dotyczące sesji i obrony prac.

Zajęcia nadal zdalnie, chociaż nie wszystkie

Jak piszą w swoim liście rektor – dr. hab. Andrzej Tretyn oraz rektor elekt – dr. hab. Andrzej Sokala, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wszystkie zajęcia, które są wykonywane w formie zdalnej, pozostaną w niej do końca semestru. Jeżeli chodzi o zajęcia, które, z uwagi na swoją specyfikę, nie mogły zostać przeprowadzone zdalnie i wymagają bezpośredniego udziału studentów i pracowników, będą prowadzone od czerwca zgodnie z harmonogramami, które przygotowują dziekani wydziałów. Władze uczelni już zapowiadają, że część zajęć z bezpośrednim udziałem studentów będą mogły wymagać, aby studenci pojawili się na nich w czasie wakacji.

Sesja i obrona prac… na odległość

Zaliczenia zajęć w semestrze letnim, egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej, a także obrony prac dyplomowych, będą odbywały się zdalnie, poza wyjątkowymi, uzasadnionymi przypadkami. Od 1 czerwca możliwe będzie przeprowadzanie przez nauczycieli akademickich dyżurów w budynkach dydaktycznych, o ile uznają to za konieczne.

Ponownie zostaną otwarte domy studenckie, lecz co oczywiste z ograniczeniem ilości osób. Pierwszeństwo będą mieli studenci, którzy muszą się stawiać na zajęciach w sposób fizyczny. Nadal wstrzymane będą wszelkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne, obowiązywać będą także ograniczenia dotyczące przyjazdów i wyjazdów krajowych. Nie będą odbywać się wydarzenia naukowe, kulturalne i sportowe, w tym konferencje.

Wewnątrz budynków UMK obowiązkowe będzie stosowanie maseczek, ponadto obowiązywać będą ograniczenia liczby osób przebywających w budynkach i poszczególnych pomieszczeniach, a uczelnia zapewni środki do dezynfekcji oraz odpowiednio przygotuje stanowiska pracy. Władze proszą również, aby w miarę możliwości sprawy załatwiać drogą mailową i telefoniczną.