Wyjątkowe zjawisko zostało odkryte przez  doktorantów związanych z UMK w Borach Tucholskich. Zapomniane osiedle ludzkie, brzmi szokująco?

Doktorzy – Mateusz Sosnowski z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu i Jerzy Czerniec z Instytutu Archeologii i Etnologii w Warszawie, absolwent toruńskiego kampusu odnaleźli relikty pochodzącego sprzed ok. 2 tys. lat osiedla ludzkiego. Bory Tucholskie uchodziły za tereny, na których nie było przesłanek do zaobserwowania niezwykłych odkryć, toteż znalezisko dwóch młodych naukowców tym bardziej zdumiewa. Wykorzystanie innowacyjnych metod służących do obserwacji terenu sprawiło przyczyniło się do spektakularnego odkrycia.

Zobrazowanie ukazujące zachowany układ przestrzenny osady wraz z polami uprawnymi, miejscem, gdzie mieszkali ludzie oraz z zachowanymi reliktami drogi wychodzącej z osady (opracowanie J. Czerniec)

Zobrazowanie ukazujące zachowany układ przestrzenny osady wraz z polami uprawnymi, miejscem, gdzie mieszkali ludzie oraz z zachowanymi reliktami drogi wychodzącej z osady (opracowanie J. Czerniec)

Na początku, naukowcy przypuszczali, że mają do czynienia z osadą o średniowiecznej chronologii, co byłby zgodne, gdyż w okolicy dominują osady z tego okresu. Po analizach materiałów źródłowych, teza wydawała się coraz mniej prawdopodobna. Jak sami odkrywcy mówią - Nasze zdziwienie rosło wraz z każdym źródłem, które analizowaliśmy w poszukiwaniu jakiejkolwiek wzmianki o naszej zapomnianej osadzie.  Poza opisywaną osadą, doktoranci odkryli również zabytki, których okres pochodzenia, pokrywa się z odnalezioną osada tj. okres rzymski. To może wskazywać na pochodzenie odkrytego osiedla.

Odkrywcy szokującego znaleziska, czekają na wyniki oraz analizy, którym zostały poddane próby pobrane w trakcie prowadzenia badań. Grupa specjalistów pracuję nad tym aby zgłębić genezę pochodzenia i sam odnaleziony materiał.

Waga odkrycia zapomnianego osiedla jest duża, jak sami doktoranci przyznają  – Jeżeli wszystko się potwierdzi, odkryte osiedle jest najprawdopodobniej jedynym, całkowicie zachowanym i widocznym na powierzchni ziemi pradziejowym osiedlem ludzkim w całej Europie!