Opóźniony start generatora wniosków do stypendium socjalnego wywołał zniecierpliwienie studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nie wydłuży to jednak procesu przyjmowania wniosków do stypendium socjalnego, dzięki czemu stypendium będzie można otrzymać także za październik. 

Uruchomienie generatora pierwotnie miało się odbyć 5 października 2017 r. Ostatecznie został on uruchomiony 11 października o godz. 12:00.

Przyczyna opóźnień

Przyczynę opóźnień wyjaśniła nam Ewa Walusiak – Bednarek z zespołu prasowego UMK – Opóźnienie w uruchomieniu generatora wniosków o stypendia socjalne wynikało z konieczności dostosowania systemu do zmian w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, a konkretnie do nowych zasad obliczania dochodu uzyskanego i utraconego. Dostosowaniem naszego systemu zajmowała się instytucja zewnętrzna.

Mimo opóźnień, wnioski do stypendium socjalnego wypłacanego także za październik będzie można składać do końca października.

Później, jak zaznaczyła nam Walusiak – Bednarek, wnioski będą przyjmowane do 10. dnia każdego miesiąca. Wtedy jednak, gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie i później kwota należnego stypendium nie będzie przysługiwała za miesiąc październik.

[Fot. Angelika Plich]