Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Komisją Wyborczą oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotowało dla osób mieszkających gdzie indziej, niż wskazuje na to adres zameldowania usługę umożliwiającą wpisanie się do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania. W ten sposób, będąc zameldowanym, np. w Bydgoszczy, bez problemu można oddać głos w zbliżających się wyborach samorządowych w Toruniu.

Chcąc zagłosować, należy się wpisać do właściwego rejestru wyborców. Proces wpisu do rejestru wyborców możliwy jest do zrealizowania w pełni drogą internetową. Wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl, na której spostrzec można baner kierujący do usługi wpisania się do rejestru wyborców. By skorzystać z usługi online na portalu Obywatel.gov.pl należy zalogować się na niego profilem zaufanym. Mogą to zrobić obywatele Rzeczpospolitej Polski a także obywatele innych krajów Unii Europejskiej stale przebywający w Polsce. O czym należy pamiętać, wpis do rejestru wyborców właściwego dla miejsca zamieszkania jest możliwy tylko do 16 października.

Dwa sposoby założenia profilu zaufanego

Jego założenie nie jest niczym trudnym. Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z usług internetowych takich, jak ePUAP czy Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pod osoby posiadające profil zaufany nikt nie może się podszyć. Dane na tym profilu są tak zabezpieczone, by nikt poza jego właścicielem nie miał do niego dostępu. Profil zaufany można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Na swoim koncie internetowym należy znaleźć, wypełnić i wysłać formularz o założenie profilu zaufanego. Innym sposobem jest jego uruchomienie w punkcie potwierdzającym. Może to być urząd lub bank, przy czym sam wniosek o założenie profilu wysyła się przez internet. Gdy to zrobimy, trzeba potwierdzić w ciągu 14 dni swoje dane w określonym punkcie osobiście.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Osoby mające prawo do głosowania korespondencyjnego będą mogły zgłosić tę potrzebę z użyciem profilu zaufanego. Do elektronicznego wniosku muszą oni dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba niewidoma lub niedowidząca może takżę poprosić o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy jest przesyłany na adres zameldowania lub dowolny inny adres zamieszkania. Zamiar głosowania korespondencyjnego możesz zgłosić online w terminie do 15 dni przed wyborami.