Konkurs na wydarzenie milowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z okazji 70. rocznicy powstania uczelni wszedł w decydującą fazę.

Od 22 czerwca do 30 września można wybrać najważniejsze wydarzenie w historii z UMK spośród nadesłanych dwudziestu trzech propozycji. Aby oddać głos, nie trzeba być studentem, absolwentem i pracownikiem UMK – konkurs ma charakter otwarty. Głosować można pod adresem http://www.umk.pl/jubileusz/konkursy/wydarzenie-milowe/, z jednego adresu mailowego można oddać jeden głos. Do swojego głosu można dołączyć krótką opinię (do 1000 znaków) zawierającą uzasadnienie wyboru. Jury plebiscytu wybierze najciekawszą z nich, a jej autor otrzyma nagrodę – tablet o wartości do 760 zł. Poniżej lista propozycji:

1. 1945 r. – przybycie do Torunia byłych pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którzy stworzyli kadrę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. 19 września 1945 r. – ogłoszenie dekretu o utworzeniu UMK.
3. 5 stycznia 1946 r. – uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego na UMK.
4. 1947-1951 r. – studia Zbigniewa Herberta na UMK.
5. 24 lipca 1949 r. – rozpoczęcie prac badawczych w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach.
6. 6-8 maja 1960 r. – pierwsze Juwenalia na UMK.
7. 1961 r. – pierwsza publikacja prof. Lutosława Wolniewicza (UMK) i prof. Włodzimierza Kołosa (UW) dotycząca obliczeń dla cząsteczki wodoru – w konsekwencji w 1964 r. autorzy metodami chemii kwantowej uzyskali rezultaty, które były dokładniejsze niż ówcześnie znane wartości eksperymentalne.
8. 1965-1969 r. – studia Aleksandra Wolszczana na UMK.
9. 9 czerwca 1967 r. – rozpoczęcie budowy miasteczka akademickiego na Bielanach (wmurowania kamienia węgielnego pod DS 7).
10. 25 marca 1973 r. – przenosiny zbiorów Biblioteki Głównej z gmachu przy ul. Chopina 12/18 do nowo wybudowanego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach.
11. 3 października 1973 r. – otwarcie miasteczka akademickiego na Bielanach w 1973 r.
12. 24 czerwca 1975 r. – założenie Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie.
13. 25 kwietnia 1981 r. – pierwszy koncert Republiki.
14. 22 października 1994 r. – wybudowanie RT4 – największego radioteleskopu w Polsce.
15. 1 września 1998 r. – powstanie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu.
16. 1998 r. – rozpoczęcie współpracy międzynarodowej w ramach programu SOCRATES/ ERASMUS.
17. 7 czerwca 1999 – wizyta papieża Jana Pawła II na UMK.
18. 2001 r. – pierwsza edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
19. 28 października 2003 r. – decyzja Senatu UMK o połączeniu z Akademią Medyczną w Bydgoszczy.
20. 23 listopada 2004 r. – wręczenie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
21. 2012 r. – Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Macieja Wojtowskiego.
22. 2013 r. – UMK w QS World University Rankings.
23. 27 września 2013 r. – otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Które wydarzenie wybierzecie?

[fot. Angelika Plich]