W wyniku ogłoszenia przez rektora 24 marca dniem wolnym od zajęć dydaktycznych oraz godzin rektorskich dzień wcześniej zarządzono zmianę terminu wyborów do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego Uniwersytetu. W związku z tym wydłużony został również termin składania zgłoszeń kandydatów do Rad.

Wybory odbędą się 11 kwietnia na wydziałach:

a) Wydział Nauk Historycznych,

b) Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych,

c) Wydział Prawa i Administracji,

12 kwietnia na wydziałach:

a) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

b) Wydział Sztuk Pięknych,

c) Wydział Teologiczny,

13 kwietnia na wydziałach:

a) Wydział Filologiczny,

b) Wydział Humanistyczny,

c) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

14 kwietnia na wydziałach :

a) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,

b) Wydział Nauk Pedagogicznych,

c) Wydział Nauk o Ziemi,

15 kwietnia na wydziałach:

a) Wydział Chemii,

b) Wydział Matematyki i Informatyki,

18 kwietnia na wydziałach Collegium Medicum UMK:

a) Wydział Farmaceutyczny,

b) Wydział Lekarski,

c) Wydział Nauk o Zdrowiu.

Wybory na wszystkich wydziałach odbędą się w godzinach od 10:00 do 15:00. Każdemu wydziałowi przysługuje 5 mandatów. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w biurze Samorządu Studenckiego UMK (DS nr 9, Gagarina 21/26, pokój 27, od poniedziałku do piątku 10-14.00) do 7 dni przed datą wyborów na danym wydziale.

[fot. Angelika Plich]