Jak się okazało, w ramach inwestycji związanej z przebudową układu torowo-drogowego w m.in ul. Jana Pawła II z ulicy ma zniknąć około 80 drzew. To budzi protest mieszkańców.

Wspomniana przebudowa ma na celu poprawę funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Toruniu, jednakże zaplanowana w ramach projektu wycinka drzew wzbudza wiele emocji. Mieszkańcy miasta przedłożyli dla prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza petycję wyrażającą sprzeciw.

Planowane usunięcie drzew spowoduje nieodwracalne straty dla środowiska przyrodniczego, a także dla krajobrazu tej części miasta. Pomimo zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego zadania, dotyczących kompensacji przyrodniczej, zasadzenie nowych drzew w panujących trudnych warunkach miejskich (zasolenie, deficyt wodny, uszkodzenie mechaniczne, kolizja z infrastrukturą podziemną, niskie nakłady na pielęgnację zieleni w Toruniu) nie spowoduje wyrównania bilansu środowiskowego – czytamy w petycji.
Prosimy o niewydawanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w tym kształcie. Apelujemy o przeprojektowanie tego odcinka w sposób, który umożliwi alei przetrwanie i rewitalizację.

Zapewniono, że w miejsce wyciętych drzew zostaną zasadzone nowe. To tłumaczenie nie przekonuje autorów petycji, którzy uważają, że to nie doprowadzi do wyrównania bilansu środowiska –  z badań naukowych wynika, że aby zrekompensować środowisku usunięcie 1 zdrowego, dorosłego drzewa, konieczne jest posadzenie w okolicy ponad 1000 sztuk młodych drzew – czytamy w petycji.

W przygotowanym dokumencie przytoczono również fakt oczekiwania na pojazdy komunikacji miejskiej w pełnym słońcu, nieodwracalne straty przyrodnicze i potencjalny wzrost zanieczyszczenia powietrza. Pod petycją zebraną już ponad 2000 podpisów. Zapoznać się  z jej pełną treścią można tutaj.