Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK zajął wysoką, siódmą lokatę w rankingu stworzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zestawienie ma pomóc dokonać najlepszego wyboru młodym ludziom, którzy przygotowują się na podjęcie studiów ekonomicznych.

Ranking „Rzeczpospolitej” ma na celu ustalenie, które wydziały oferują najwyższą jakość nauczania w zakresie studiów ekonomicznych. Sprawdza także gdzie młodzi ludzie mogą najczęściej wzbogacić swoją edukację o międzynarodowe kontakty, a także która uczelnia zapewnia swoim absolwentom szybkie znalezienie dobrej pracy. Zestawienie powstało w oparciu o cztery kryteria: jakość nauczania (waga 35 proc.), umiędzynarodowienie (15 proc.), potencjał naukowy (20 proc.) oraz kariery absolwentów (30 proc.). Autorzy rankingu stworzyli go w oparciu o dane Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIP), który zbudował i rozwija krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w czołówce rankingu „Rzeczpospolitej”

W rankingu uwzględniono 27 wydziałów ekonomicznych polskich uczelni publicznych. Toruński wydział znalazł się na siódmym miejscu wyprzedzając, m.in. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego, a także wydziały ekonomii oraz zarządzania politechnik: Gdańskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej czy Poznańskiej. WNEiZ UMK najwyżej oceniony został pod względem jakości nauczania oraz karier absolwentów.

W najlepszej trójce rankingu znalazły się: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przed Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o zestawieniu znajdziecie tutaj.