Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie na UMK, mimo że sprowadza się do wyboru tylko jednego przedmiotu, od lat sprawia dużo problemów studentom, choćby z dopasowaniem zajęć ogólnouczelnianych do swojego planu. Postanowiliśmy nieco to zadanie ułatwić.

Wszystko w jednym miejscu – termin, miejsce, prowadzący, punkty ECTS

Być może dzięki poniższej liście unikniecie czasochłonnego przeklikiwania pomiędzy okienkami ze szczegółami na temat miejsca odbywania się i pory danego wykładu. W tym artykule znajdziecie w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat wykładów ogólnouniwersyteckich, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Znajdziecie tutaj zatem nazwiska prowadzą, ważne przy realizacji programu studiów punkty ECTS, dzień i godzinę odbywania się danych zajęć a także informację o tym, czy dany „wykład ogólnouniwersytecki” jest faktycznie wykładem, czy może jednak konwersatorium, ćwiczeniami czy seminarium.

Mamy nadzieję, że w ten sposób zaoszczędzicie sporo czasu, wybierając przedmiot dostosowany do Waszych zainteresowań, planu zajęć, pracy czy innych aktywności, które na co dzień podejmujecie.

Od lewej w tabelkach znajdują się kolejno: nazwa wykładu, liczba punktów ECTS, prowadzący zajęcia, miejsce oraz godzina i dzień odbywania się wykładu ogólnouniwersyteckiego.

Wykłady ogólnouniwersyteckie na UMK (semestr zimowy)

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Łacina dla każdego 2 Małgorzata Skórcz  brak przedmiotu w USOS-ie  - ćwiczenia
Wie sich erfolgreich auf Deutsch um die Arbeit bewerben? 2 Aleksandra Krajczewska  bd  bd ćwiczenia

Wydział Teologiczny

„Biblio – Ojczyzno moja”. Wprowadzenie w lekturę Biblii 2 Dariusz Kotecki  sala IIA, Wydział Teologiczny  poniedziałek, 16:45 wykład
Dekalog – droga ku wolności 2 Wiesław Łużyński Aula Magna, Wydział Teologiczny  czwartek, 16:45 wykład
Walka duchowa i wrogowie doskonałości 2 Stanisław Suwiński Aula Magna, Wydział Teologiczny  czwartek, 15:00 wykład
Archeologia chrześcijańska Egiptu, Syrii i Azji Mniejszej 2 Mieczysław Paczkowski  sala IIA, Wydział Teologiczny  środa, 15:00 wykład
Relacje nauka – wiara: konflikt czy współistnienie 3 Piotr Roszak, Magdalena Czarnecka, Grzegorz Karwasz  sala IA, Wydział Teologiczny  wtorek, 16:45 wykład
Camino de Santiago y la identidad europea 3 Piotr Roszak  sala IA, Wydział Teologiczny  wtorek, 16:45 (13 listopada – 11 grudnia) wykład
Lust and love in the Hebrew Bible 1 Dariusz Iwański  sala IIIA, Wydział Teologiczny czwartek, 15:00 wykład

Wydział Filologiczny

Aeschylus’ Oresteia – how to deal with ancient drama 4 Barbara Bibik  sala 302, Collegium Maius  środa, 11:30-13:00 konwersatorium
Contemporary Polish literature: modern and post-modern poetry, fiction and non-fiction 4 Marcin Wołk  sala 210a, Collegium Maius  piątek, 9:45 konwersatorium
Editing literatures in English across cultures: theory and practice 4 Grzegorz Koneczniak  sala AB, 1.15, Collegium Humanisticum  czwartek, 16:45 konwersatorium
Language in communication: How it works 4 Izabela Duraj-Nowosielska  sala 112, Collegium Maius poniedziałek, 9:45 konwersatorium
Language, culture and identity. Ethnic minorities in Poland 4 Michał Głuszkowski  sala 304, Collegium Maius  poniedziałek, 16:45 konwersatorium
Postsecularism in Culture: literature, film and plastic arts 4 Dariusz Pniewski  sala 210a, Collegium Maius piątek, 11:30 konwersatorium
Reading across time, cultures, languages: cross cultural, communication through world literature 4 Justyna Kasza  brak przedmiotu w USOS-ie   - konwersatorium
World Literature and Literary Awards 4 Anna Skubaczewska-Pniewska  sala 302, Collegium Maius  poniedziałek, 13:15 konwersatorium
Słowniki w pracy zawodowej 2 Emilia Kubicka, Sebastian Żurowski sala AB 1.14, Collegium Humanisticum  środa, 15:00 (dwie grupy) wykład
Słynni magowie, alchemicy i piękna Greczynka. Osobistości i osobliwości w literaturze dawnej, prof. UMK 2  Danuta Kowalewska  sala 206, Collegium Maius  wtorek, 16:45 wykład
Motywy muzyczne w literaturze (od rockowego Platona do jazzowej Balladyny) 2  Mirosław Strzyżewski  sala 206, Wydział Filologiczny, Collegium Maius  czwartek, 15:00 wykład
Historia literatury starogreckiej (okres archaiczny)  zimowy wykład 30 4 20 nie 4 Włodzimierz Appel  sala 402, Wydział Filologiczny, Collegium Maius  wtorek, 11:30 wykład
Historia literatury starogreckiej (okres hellenistyczny i Cesarstwa) 4 Sławomir Wyszomirski  sala 402, Wydział Filologiczny, Collegium Maius  wtorek, 8:00 wykład
Historia sztuki starożytnej 4 Alicja Brusewicz   sala 302, Collegium Maius  wtorek, 11:30 konwersatorium
Teatr antyczny i jego recepcja 3 Barbara Bibik  sala 206, Collegium Maius  poniedziałek, 9:45 konwersatorium
Literatura wczesnochrześcijańska 2 Przemysław Nehring  sala 302, Wydział Filologiczny, Collegium Maius  środa, 13:45 konwersatorium
Historia literatury rzymskiej (okres archaiczny) 4 Bartosz Awianowicz sala 303, Wydział Filologiczny, Collegium Maius środa, 11:30 wykład

Wydział Nauk Pedagogicznych;

Dzieje edukacji kobiet w Polsce 4 Agnieszka Wałega Sala AB 1.08,  Collegium Humanisticum Środa, 13:15-14:45 wykład
Nowe trendy, technologie i metody w edukacji 4 Wioletta Kwiatkowska sala 173 (A. Darwina),  Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi Czwartek, 8:00-9:30 wykład
Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się 3 Bronisław Siemieniecki sala 173 (A. Darwina),  Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi Poniedziałek, 9:45-11:15 wykład
Integrated care for people at the end of life in the European Union 4 Piotr Krakowiak Sala 301, Wydział Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) Wtorek, 13:15-14:45 wykład

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Mniejszości narodowe i etniczne we współczesnym świecie 2 Jacek Knopek sala 310, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych poniedziałek, 15:00 wykład
Geopolityka Afryki 2 Leszek Kuk sala 310, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych czwartek, 16:45 wykład
Media, Politics and Globalization 5 Wiesław Wacławczyk sala 310, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych czwartek, 15:00 wykład

Wydział Prawa i Administracji

Składki na ubezpieczenie społeczne 4 Jacek Wantoch – Rekowski Sala Audytorium E, Wydział Prawa i Administracji Czwartek, 16:00-19:00 wykład
Niemcy współczesne – państwo i społeczeństwo 3 Danuta Janicka Sala Audytorium C, Wydział Prawa i Administracji Piątek, 10:00-12:00 wykład
Spółka czy działalność indywidualna? Wady i zalety różnych form prowadzenia działalności gospodarczej 2 Aleksandra Sikorska-Lewandowska Sala Audytorium D, Wydział Prawa i Administracji Poniedziałek, 14:00-15:30 wykład
Integracja europejska: teoria i praktyka 2 Andrzej Madeja Sala Audytorium E, Wydział Prawa i Administracji Czwartek, 12:00-14:00 wykład
Składki na ubezpieczenie społeczne (wykład dla studentów studiów niestacjonarnych) 4 Jacek Wantoch – Rekowski Sala Audytorium E, Wydział Prawa i Administracji Sobota i niedziela, 8:00-10:30 (niestandardowa częstotliwość) wykład
International environmental law 4 Karolina Karpus Sala Audytorium A, Wydział Prawa i Administracji Środa, 13:00-15:00 wykład

Wydział Sztuk Pięknych

Kostiumologia 3 Monika Jakubek-Raczkowska Sala Tymona, Wydział Sztuk Pięknych – Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Poniedziałek, 17:00-18:30 wykład
Aktualia sztuki 2 Wiesław Smużny Sala kinowa CSW „Znaki Czasu” poniedziałek, 18:30 wykład
The history of European art 3 Piotr Birecki Sala 220 Wydział Sztuk Pięknych – Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa czwartek, 15:30-17:00 wykład

Wydział Nauk o Ziemi

Gleba – środowisko życia 4 Sławomir Gonet sala 201, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi czwartek, 15:15 wykład
Klimat kuli ziemskiej i jego zmiany 4 Rajmund Przybylak sala 104 (im. R. Galona), Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi poniedziałek, 11:45 wykład
Industrial heritage as a chance for tourism 6 Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Krzysztof Rogatka, Justyna ChodkowskaMiszczuk, Stefania Środa-Murawska sala 259, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi poniedziałek, 18:45 wykład + ćwiczenia + zajęcia terenowe
Across Atlantic, Pacific and Indian Oceans 6 Przemysław Charzyński, Marcin Świtoniak sala 205, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi poniedziałek, 15:15 wykład
Landscapes of Balkan and Central Europe 3 Przemysław Charzyński sala 104 (im. R. Galona), Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi czwartek, 15:15 wykład
Chasing the Thrill – Adrenaline Tourism 3 Michał Jankowski, Marcin Świtoniak sala 201, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi wtorek, 15:15 wykład
From first explorers to a common tourism – a history and transformation of the human activity in the polar regions 3 Marcin Nowak sala 201, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi środa, 18:45 wykład
An Introduction to Virtual Tourism 3 Agnieszka Pilarska sala 201, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi poniedziałek, 17:00 wykład
Geography of Poland: landscape, society and tourism 3 Czesław Adamiak sala 201, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi środa, 17:00 wykład
Nordic countries – people, space and tourism 3 Jadwiga Biegańska,  Stefania Środa-Murawska, Krzysztof Rogatka sala 104 (im. R. Galona), Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi poniedziałek, 13:30 wykład

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Nauka i technika w społeczeństwie 3 Wiesław Nowak  sala 26, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  środa, 16:00 wykład
Czy jest bezpiecznie? Bezpieczeństwo danych elektronicznych i systemów komputerowych 2 Ireneusz Grabowski  sala 26, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  wtorek, 16:00 wykład
Seminar in theoretical biophysics, physics and computer science for PhD students- part 1 2 Wiesław Nowak  sala S1 COK, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  wtorek, 16:00 seminarium

Wydział Humanistyczny

Bioetyka i aksjomedycyna 2 Marcin Leźnicki sala wykładowa I, Wydział Humanistyczny, Collegium Minus  poniedziałek, 13:15 wykład
Feminizm: teorie i zastosowania 2 Aleksandra Derra  sala wykładowa IX, Collegium Minus  piątek, 9:45 wykład
Filozofia samotności 2 Piotr Domeracki  sala wykładowa I, Collegium Minus  środa, 9:45 wykład
Filozofia zła 2 Marcin Jaranowski  sala wykładowa I, Collegium Minus  środa, 16:45 wykład
Wnioskowania zawodne: heurystyki, paradoksy, sofizmaty 2 Rafał Palczewski  sala wykładowa IX, Collegium Minus  piątek, 11:30 wykład
Globalna historia władzy 2 Łukasz Dominiak  sala 207, Collegium Minus  wtorek, 16:45 wykład
Psychologia miejsca 3 Maria Lewicka  sala wykładowa IX, Collegium Minus  środa, 15:00 wykład
Consciousness from cognitive point of view 4 Anita Pacholik-Żuromska  sala 317, Collegium Minus  wtorek, 16:45 wykład
Personality Psychology 4 Łukasz Miciuk  sala 205, Collegium Minus  czwartek, 15:00 wykład
Aesthetics 4 Adam Grzeliński  sala 319, Collegium Minus  czwartek, 9:45 konwersatorium
Introduction to Political Philosophy 4 Janusz Grygieńć  sala 319, Collegium Minus  środa, 16:45 konwersatorium
Philosophical problems of cognitive science 4 Anita Pacholik-Żuromska  sala 305, Collegium Minus  środa, 15:00 konwersatorium
Philosophy and Popular Culture 4 Krzysztof Abriszewski  sala 305, Collegium Minus  poniedziałek, 15:00-18:15 konwersatorium
Problems and controversies of the contemporary Philosophy of Science 4 Aleksandra Derra  sala 305, Collegium Minus  piątek, 11:30 konwersatorium
Sociology of Gender and Sexualities 4 Beata Bielska  sala 221, Collegium Minus  poniedziałek, 15:00 konwersatorium
Sociology of Law 4 Stanisław Burdziej bd bd konwersatorium
Men, Masculinities & Difference 4 Katarzyna Suwada  sala 221, Collegium Minus  wtorek, 13:15 konwersatorium
Society in the mirror of youth – the sociological perspective 4 Krystyna Szafraniec  sala 207, Collegium Minus  czwartek, 11:30 konwersatorium
The changing world of work – the economy and enterprises perspective 4 Agnieszka Furmańska-Maruszak  sala 220, Collegium Minus  środa, 9:45 konwersatorium
Environmental Psychology 4 Maria Lewicka  sala 205, Collegium Minus  środa, 11:30 konwersatorium

Od Nowa

Chór Akademicki 2 Arkadiusz Kaczyński  bd  bd ćwiczenia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nowoczesne technologie w logistyce 2 Wojciech Zalewski  bd  bd wykład
Wybrane problemy międzynarodowej integracji gospodarczej 3 Mariusz Czupich  bd  bd wykład
Wirtschaftssysteme der Welt- Fortschritt oder Krise? 3 Michał Moszyński  bd  bd wykład

Wydział Nauk Historycznych

Food and Cookery in Poland and Europe from Middle Ages to Present Times 2 Jarosław Dumanowski  sala AB 2.09, Collegium Humanisticum  poniedziałek, 16:45 wykład
Polish culture from 10th to 16th century 2 Piotr Oliński  sala AB 2.09, Collegium Humanisticum  poniedziałek, 13:15 wykład
The History of the Byzantine Empire 2 Szymon Olszaniec  sala AB 2.09, Collegium Humanisticum  poniedziałek, 15:00 wykład
Toruń – History and Cultural Heritage 2 Michał Targowski  sala AB 0.07, Collegium Humanisticum  środa, 13:15 wykład
Latin Epigraphy and History of the Roman Empire 2 Przemysław Wojciechowski,  sala AB 3.15, Collegium Humanisticum  wtorek, 13:15 wykład
The narrative image from Giotto to Caravaggio. Italian painting (1300-1600) 2 Heinrich Boesten-Stengel  sala AB 2.13, Collegium Humanisticum  wtorek, 9:45 wykład
Environment and culture during the Ice Age 3 Krzysztof Cyrek  sala VI, Wydział Nauk Historycznych-Instytut Archeologii  środa, 11:00 (niestandardowa częstotliwość) konwersatorium
Stone Age seafaring: colonization, migration and early maritime activities 3 Andrzej Pydyn  sala II, Wydział Nauk Historycznych-Instytut Archeologii  wtorek, 12:00 (niestandardowa częstotliwość) konwersatorium
The ancient foundations of European culture 3 Jacek Rakoczy  bd  bd konwersatorium
Classical Greece and the birth of western art 3 Inga Głuszek sala VI, Wydział Nauk Historycznych-Instytut Archeologii  wtorek, 15:30 (niestandardowa częstotliwość) konwersatorium
Secular and sacred architecture of medieval Poland – cultural and environmental factors in its 3 Marcin Wiewióra,  sala VI, Wydział Nauk Historycznych-Instytut Archeologii  poniedziałek, 9:30 (niestandardowa częstotliwość) konwersatorium
The material culture of towns on the base of archaeology 3 Grażyna K. Sulkowska-Tuszyńska  sala V, Wydział Nauk Historycznych-Instytut Archeologii  czwartek, 13:30 (niestandardowa częstotliwość) konwersatorium
Culture, animals and environment through archaeozoology/zooarchaeology 5 Daniel Makowiecki  sala IX, Wydział Nauk Historycznych-Instytut Archeologii  wtorek, 8:00 (niestandardowa częstotliwość) konwersatorium
People with special needs and access to information 4 Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska  sala AB 1.11, Collegium Humanisticum  poniedziałek, 15:00 ćwiczenia
Human impact on the past environment on the basis of palaeobotany and pollen analysis 3 Agnieszka Noryśkiewicz  bd  bd laboratorium
Content Management Systems 3 Mariusz Jarocki  sala nieznana wtorek, 18:30 laboratorium
Information Visualization 4 Veslava Osińska  sala nieznana  czwartek, 9:45 laboratorium
Traces of culture and environment through traceology (microwear) of flints, stone and organic tools * 4 Grzegorz Osipowicz  sala VI, Wydział Nauk Historycznych-Instytut Archeologii  środa, 9:00 (niestandardowa częstotliwość) laboratorium
Basic Design, Typography & Desktop Publishing 3 Łukasz Czyżewski  sala nieznana  13:15 laboratorium
Polityka zagraniczna Polski w XX w. 3 Krzysztof Kania  sala AB 3.10, Collegium Humanisticum  poniedziałek, 13:15 wykład
Rzymskie cesarzowe – w kręgu mitu i historii 2 Danuta Musiał sala AB 0.09, Collegium Humanisticum  czwartek, 9:45 wykład
Dzieje cywilizacji w państwach bałtyckich i skandynawskich 2 Andrzej Radzimiński sala AB 0.09, Collegium Humanisticum  wtorek, 13:15 wykład
Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej w okresie średniowiecza 2 Andrzej Radzimiński sala AB 0.09, Collegium Humanisticum  środa, 9:45 wykład
Wczesne średniowiecze na wschodnich obszarach akwenu Morza Bałtyckiego 2 Andrzej Radzimiński sala AB 0.09, Collegium Humanisticum  środa, 11:30 wykład
Od Całunu Turyńskiego po miody –analizy paleobotaniczne jako dowód w sprawie 2 Agnieszka Noryśkiewicz  sala I, Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii środa, 17:00 wykład
Dach nad głową. Korzenie najstarszej architektury mieszkalnej 2 Magdalena Sudoł-Procyk  sala I, Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii  czwartek, 14:00 wykład
Sudan i Nubia – historia i archeologia afrykańskich królestw i islamskich zdobywców 2 Marcin Wiewióra  sala I, Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii  poniedziałek, 15:00 wykład
Symbolizm, postimpresjonim, modernizm w sztuce europejskiej 3 Irena Dżurkowa-Kossowska sala AB 3.10, Collegium Humanisticum  piątek, 11:30-14:45 (niestandardowa częstotliwość) wykład

Biuro Karier

Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej 1 Izabela Rutkowska sala BK 1, Dom Studencki nr 11  czwartek, 9:00-14:00 (11, 18, 25 października) ćwiczenia
Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery 1 Ewa  Banaszak sala BK 1, Dom Studencki nr 11  piątek, 11:00-16:00 (12, 19, 26 października) ćwiczenia
Rozwiń swoje kompetencje – praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów 1 Katarzyna Jagiełka sala BK 1, Dom Studencki nr 11  środa, 9:00-14:00 (10, 17, 24 października) ćwiczenia

Wydział Matematyki i Informatyki

Podstawy matematyki – więcej pytań niż odpowiedzi 2 ECTS Grzegorz Jarzembski Aula, Wydział Matematyki i Informatyki czwartek, 12:00 wykład
Game Theory 2 ECTS Stanisław Kasjan Aula, Wydział Matematyki i Informatyki czwartek, 14:00 wykład

Wydział Chemii

Analiza instrumentalna 3 Edward Szłyk sala S57 (Budynek A) piątek, 15:00 wykład
Chemia dla humanistów 3 Jerzy Łukaszewicz sala S1 piątek, 14:00 lub 16:00 wykład
Chemia w żywności 3 Marzanna Kurzawa sala S1 piątek, 12:00 wykład
Globalne i regionalne zmiany w środowisku 3 Tomasz Kowalkowski sala S2 piątek, 14:00 wykład
Materiały jubilerskie i klejnoty – piękno zaklęte w materii 3 Anna Katafias sala S153 piątek, 14:00 wykład
Podstawy Fizykochemii Samochodowej – od lakieru do spalin 3 Marek Wiśniewski sala S2 piątek, 14:00 – 16:00 wykład
Spektroskopia oscylacyjna, jako narzędzie badania struktury i właściwości ciała stałego 3 Piotr Piszczek sala S61 (Budynek A) piątek, 12:00 – 14:00 wykład
Statystyka dla opornych 2 Tomasz Kowalkowski sala S61 (Budynek A) piątek, 16:00 – 18:00 wykład
Instrumental analysis 3 Edward Szłyk sala S240A piątek, 13:00 wykład
Chemia koloru 3 Dariusz Kędziera sala S2 piątek, 12:00 – 14:00 wykład

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Łacina i podstawy terminologii medyczne 1 Katarzyna Jóskowska bd bd ćwiczenia
Podstawy medycyny molekularnej 1 Piotr Kopiński bd bd konwersatorium
Płytki krwi jako cel interwencji lecznicze 1 Jacek Kubica bd bd seminarium
Polish language course 2 Katarzyna Jóskowska bd bd ćwiczenia
Latin and introduction to medical terminology 2 Katarzyna Jóskowska bd bd ćwiczenia
Platelets as therapeutic target 1 Jacek Kubica bd bd seminarium

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka, ale boicie się zapytać 2 Marta Lenartowska  sala 289, Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi środa, 15:15 wykład monograficzny
Ethnobotany and traditional food in Mexico 2 Stefany Cardenas Perez bd bd wykład monograficzny

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Rehabilitation in medicine 2 Małgorzata Cisowska-Adamiak brak informacji brak informacji wykład
Rola oddychania w mowie i śpiewie u człowieka zdrowego i chorego w aspekcie muzykoterapeutycznym 2 Wojciech Pospiech brak informacji brak informacji wykład

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

New Trends in Pharmacy, Medical Diagnostics, and Cosmetic Science 1  Stefan Kruszewski, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Konrad Misiura, Magdalena Krintus brak przedmiotu na USOS-ie  - wykład
Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii 1 Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert bd bd wykład

Opracowali: Anna Bytner, Michał Machel, Sara Watrak. Aktualny stan na 21 września, godz. 23:30.