Ranking Perspektyw jest jednym z najbardziej prestiżowych zestawień uczelni akademickich. Klasyfikowane są w nim oprócz samych szkół wyższych także kierunki przez nie prowadzone. Sprawdźmy jak oceniono kierunki prowadzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 to zestawienie grupujące 61 najpopularniejszych kierunków prowadzonych w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Oceniane kierunki musiały być prowadzone w danej jednostce (wydziale) na II stopniu studiów stacjonarnych. Dana jednostka musi mieć przy tym przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora. By dana jednostka znalazła się w rankingu, uczelnia musiała przesłać ankietę rankingową.

Ranking został oparty o od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w takich kategoriach, jak: prestiż (ocena przez kadrę akademicką), absolwenci na rynku pracy (ekonomiczne losy absolwentów, preferencje pracodawców), potencjał akademicki (ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe), efektywność naukowa (cytowalność, publikacje, H-index, czyli współczynnik mierzony wg metody Hirscha publikacji oraz ich cytowań z lat 2011-2015), potencjał dydaktyczny (jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokowykwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej i akredytacje środowiskowe) oraz kryteria dodatkowe (patenty i prawa ochronne, egzaminy zawodowe).

Które kierunki UMK zajęły wysokie pozycje?

Wśród kierunków z UMK uwzględnionych w rankingu na szczególną uwagę zwraca spory awans takich kierunków, jak administracja (z 15. miejsca na 8.), dziennikarstwa i komunikacji społecznej (z 11. miejsca na 6.), zarządzania (z 29. miejsca na 16.). Godny odnotowania jest także psychologia uruchomiona dopiero w obecnym roku akademickim, która zajęła nie najgorsze 19. miejsce wśród 25 ujętych jednostek.

Najlepsze pozycje wśród kierunków prowadzonych na UMK zajęły: fizyka, fizyka techniczna i astronomia (3. pozycja) a także archeologia, politologia, filozofia, teologia, historia (5. miejsce).

Wskaźniki pogrupowane na kategorie dla poszczególnych kierunków otrzymały odpowiednią wagę.

Oto lokaty, które uzyskały kierunki prowadzone przez UMK. W nawiasie pozycja zajęta w ubiegłorocznym zestawieniu, jeśli taka została podana w rankingu i liczba jednostek wziętych pod uwagę w rankingu Perspektywy 2017.

Kierunki humanistyczne

Archeologia – 5. miejsce (11 jednostek ujętych w zestawieniu)

Filologia polska – 8. miejsce (7; 24 jednostki)

Filologie obce – 10. miejsce (30 jednostek) – wszystkie prowadzone kierunki w ramach danego wydziału zostały tutaj ujęte razem

Filozofia – 5. miejsce (5; 21 jednostek)

Historia – 5. miejsce (24 jednostek)

Kulturoznawstwo – 12. miejsce (24 jednostki)

Teologia – 5. miejsce (14 jednostek)

Kierunki społeczne

Administracja – 8. miejsce (15; 21 jednostek)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 6. miejsce (11; 17 jednostek)

Pedagogika – 10. miejsce (28 jednostek)

Pedagogika specjalna – 6. miejsce (9 jednostek)

Politologia – 5. miejsce (22 jednostki)

Prawo – 12. miejsce (9; 28 jednostek)

Psychologia – 19. miejsce, debiut (25 jednostek)

Socjologia – 6. miejsce (6; 22 jednostek)

Stosunki międzynarodowe – 6. miejsce (18 jednostek)

Kierunki ekonomiczne

Ekonomia – 15. miejsce (18; 32 jednostek)

Finanse i rachunkowość – 17. miejsce (13; 23 jednostki)

Zarządzanie – 16. miejsce ex-aequo (29; 36 jednostek)

Kierunki techniczne

Fizyka techniczna – 3. miejsce (6 jednostek)

Kierunki ścisłe

Astronomia – 3. miejsce (5 jednostek)

Chemia – 9. miejsce (8; 20 jednostek)

Fizyka – 3. miejsce (19 jednostek)

Informatyka (studia magisterskie) – 6. miejsce (19 jednostek)

Matematyka – 7. miejsce (7; 27 jednostek)

Kierunki przyrodnicze

Biologia – 13. miejsce (26 jednostek)

Biotechnologia (studia magisterskie) – 11. miejsce (30 jednostek)

Geografia – 9. miejsce (13 jednostek)

Ochrona środowiska – 18. miejsce (20; 34 jednostki)

Kierunki medyczne i o zdrowiu

Analityka medyczna – 9. miejsce (11 jednostek)

Farmacja – 10. miejsce (10; 10 jednostek)

Fizjoterapia – 11. miejsce (19 jednostek)

Kierunek lekarski – 16. miejsce (15; 19 jednostek)

Kosmetologia – 6. miejsce (8 jednostek)

Pielęgniarstwo – 12. miejsce (14 jednostek)

Położnictwo – 11. miejsce (13 jednostek)

Turystyka i rekreacja – 12. miejsce (15+; 18 jednostek)

Zdrowie publiczne – 10. miejsce (14 jednostek)

W tym miejscu znajdziecie pełen ranking wraz z punktacją.