Na terenie Europy ludzie odczuwają szereg różnych następstw zmiany klimatycznej. W Toruniu średnie temperatur również są zdecydowanie wyższe niż w poprzednich latach. Jednakże można zadać sobie pytanie: dlaczego nasz klimat się zmienia?

Globalne ocieplenie jest zjawiskiem, o którym mówi się coraz częściej. Zgodnie z definicją jest to podwyższanie się średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów, jednoczesne ochładzanie stratosfery oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości, wynikające z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi.

Gwałtowne zmiany średniej temperatury powietrza są związane, według portalu WWF Polska, z działalnością człowieka, a dokładniej ze spalaniem paliw kopalnych, które są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, transportu czy w przemyśle i związane z tym uwalnianie się do atmosfery dodatkowych ilości gazów cieplarnianych, które powodują podwyższanie się średniej globalnej temperatury. Zanim człowiek zaczął ingerować w środowisko, spalać węgiel, ropę czy gaz naturalne procesy na Ziemi związane z ociepleniem klimatu nie były zakłócone, a temperatura zmieniała się powoli na przestrzeni setek tysięcy lat, dzięki czemu natura miała czas, aby przystosować się do tych zmian.

Średnia temperatura Ziemi wzrosła od czasów rewolucji przemysłowej o jeden stopień Celsjusza. Skutkiem tego są odczuwalne wysokie temperatury w lecie, brak pór przejściowych (wiosny, jesieni) oraz coraz cieplejsze zimy. Ponadto, wzrost temperatury wiąże się również z nieodwracalnymi zmianami takimi jak utrata ekosystemów czy nasilenie się występowania zjawisk ekstremalnych. Do całkowitego zachwiania klimatu niewiele nam brakuje, gdyż według specjalnego raportu IPPC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu) przy wzroście globalnej temperatury do 2 stopni Celsjusza może dojść do pożarów, powodzi, fali upałów, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, straty ekonomiczne i wiele więcej.

Jak średnia temperatura zmieniła się na przestrzeni roku w Toruniu?

 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez obserwatorium Mereologii i Klimatologii UMK średnia temperatura powietrza osiągała najwyższą wartość w czerwcu, lipcu i we wrześniu. Na wykresie pokazana jest tendencja wzrostowa. W 2019 roku temperatura znacząco wzrosła już w maju, w którym w porównaniu do poprzednich lat nie odnotowano wysokich temperatur.

Kierując się tendencjami z lat ubiegłych, można wysnuć wniosek, że temperatura powietrza w miesiącach letnich jeszcze wzrośnie. Należy przy tym pamiętać, że wzrost średniej temperatury na przełomie maja i czerwca był największy spośród wszystkich opracowanych przez toruńskich naukowców okresu, dlatego o jeszcze większą niż w czerwcu średnią temperaturę może nie być tak łatwo.