Kolegium rektorskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podjęło istotną decyzję ws. odbywania się zajęć praktycznych na uczelni. Nie będą się one odbywać do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Jak czytamy w komunikacie rektora UMK profesora Andrzeja Sokali, „kolegium rektorskie, po głębokim namyśle, podjęło decyzję o przedłużeniu działania Zarządzenia Rektora nr 245 z dnia 12 listopada 2020 r. o zawieszeniu zajęć praktycznych na naszym Uniwersytecie – do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 z wyjątkami zawartymi w tym akcie”.

O wspomnianych wyjątkach, co uściśla zarządzenie rektorskie nr 270, będą mogli decydować w szczególnych wypadkach właściwi dziekani wydziałów wchodzących w skład Collegium Medicum, a dokładnie na regulowanych kierunkach medycznych: na kierunku weterynaria a także na ostatnim semestrze studiów inżynierskich.

Egzaminy i zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej odbywać się będą „co do zasady”. Dotyczy to zarówno egzaminów i zaliczeń ustnych, jak i pisemnych.