Profesor dr hab. Swietłana Czerwonnaja była wieloletnim pracowniczką Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Emerytowana profesor toruńskiej uczelni zmarła 9 listopada w wieku 84 lat.

Swietłana Czerwonnaja specjalizowała się w tematyce islamu czy też problematyki narodowościowej krajów położonych na obszarze byłego Związku Radzieckiego. Urodzona w Moskwie etnolożka była absolwentką Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu M. W. Łomonosowa w Katedrze Historii Sztuk Pięknych, Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych ZSRR oraz Religijnej Szkoły przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie.

Profesor Czerwonnaja była członkinią wielu naukowych stowarzyszeń historycznych. Były to Stowarzyszenie Historyków i Krytyków Sztuki (Art Critics and Art Historians Association – AIS), Niemieckie Towarzystwo Badaczy Europy Wschodniej (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde – DGfO), Niemiecka Grupa Badaczy Bliskiego Wschodu (Deutsche Arbeitsgruppe Vorderer Orient – DAVO) a także Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata (honorowe członkostwo) oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oprócz tego, Swietłana Czerwonnaja może się pochwalić tytułem zasłużonej dla republiki Tatarstanu.

Profesor Czerwonnaja pracowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 2004 – 2015, będąc pracowniczką Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej ówczesnego Wydziału Nauk Historycznych UMK, gdzie prowadziła wykład, konwersatoria i seminaria. Etnolożka była autorką ponad 500 publikacji w różnych językach europejskich (w samym języku polskim było to dodatkowo 126 artykułów i książek), poświęconych m. in. Tatarom Krymskim czy konfliktom rozgrywającym się na Kaukazie.

[źródło: umk.pl]