Na XVI Krajowym Zjeździe Doktorantów w Krakowie doktorantka toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji została wybrana na członka zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Została nim mgr Agata Pyrzyńska, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

KRD jest przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Ma ono prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów. Może także opiniować akty normatywne dotyczące doktorantów.

Agata Pyrzyńska jest obecnie doktorantką w Centrum Studiów Wyborczych UMK, członkem Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Societas et Ius”. Ponadto jest uczestniczką i organizatorką wielu konferencji naukowych oraz działań popularyzujących edukację obywatelską. Jej ostatnim osiągnięciem jest projekt edukacyjny „Szkoła Wyborów”, którego jest koordynatorem. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na problematyce prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej.

[Fot. fanpage Samorząd Studencki WPiA UMK]