Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń ma zaszczyt zaprosić na kolejną odsłonę jednego z najciekawszych projektów- XXI DNI EDUKACJI PRAWNICZEJ! Dni Edukacji Prawniczej to ogólnopolski projekt, który organizowany w 16 ośrodkach akademickich, w tym samym czasie. Stanowi to jedno z najbardziej znanych i największych przedsięwzięć Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

 

13.11 [Poniedziałek]
1) 10:00 – Wokanda karna w Sądzie Okręgowym w Toruniu – przeciwdziałanie narkomanii.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 20 osób.

2) 14:15 – 15:45 – Prelekcja inauguracyjna pt. „Proszę wstać. 
Sąd idzie – o zawodzie sędziego”.
[Jarosław Sobierajski – Zastępca Przewodniczącej
IX Wydziału Karnego – Odwoławczego, SSO w Toruniu].
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 100 (Aud. A).

3) 16:00 – 17:30 – Prelekcja pt. „Adwokat – tradycja i nowoczesność”
[Piotr Konieckiewicz – Adwokat, Kancelaria Ius Cogens w Toruniu].
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 100 (Aud. A).

14.11 [Wtorek]

1) 11:15 – 12:45 – Prelekcja pt. „Strażnik praworządności – o zawodzie prokuratora”. [Katarzyna Balcerzak – Prokurator, Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód].
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 100 (Aud. D).

2) 15:45 – 17:15 – Warsztaty pt. „Na miejscu zbrodni”
[asp. Aleksander Moszczyński – Technik kryminalistyki,
Komenda Miejska Policji w Toruniu].
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 20 (sala 219).

3) 16:15 – 17:45 – Prelekcja pt. „Jedyny uprawniony
do sporządzania aktów – o zawodzie notariusza”
[Krystyna Krystek – Notariusz, Członek Izby Notarialnej w Gdańsku].
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 80 (Aud. G).

15. 11 [Środa]

1) 9:00 – Wokanda karna w Sądzie Okręgowym w Toruniu –
udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 20.

2) 14:45 – 16:15 – Prelekcja pt. „Zasady etyki i deontologii zawodu detektywa” [Marcin Berent – Detektyw, Asystent w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK]
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 100 (Aud. F)

3) 16:30 – 18:00 – Prelekcja pt. „Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw perspektywą kariery dla młodego prawnika” [Agnieszka Kasprzak – Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego
i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego WPiA UMK].
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – limit miejsc: 50 (sala 102).

Wcześniejsza rejestracja jest warunkiem otrzymania CERTYFIKATU za udział w warsztacie!

 

ZAPISY

Kiedy? W poniedziałek 06.11.2017 o godzinie 20:00

WYDARZENIE