W związku z wyborami dziekana ogłoszono godziny rektorskie dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Jedynym kandydatem do funkcji dziekana WPiA jest prof. dr hab Zbigniew Witkowski. Otwarte zebranie wyborcze odbędzie się 18 kwietnia o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji. W głosowaniu zaplanowanym na godz. 11:30; wezmą udział członkowie nowo wybranej Rady Wydziału.

Wybory dziekana spowodowały ogłoszenie godzin rektorskich (tak poinformowano na stronie internetowej Wydziału) w dniu wyborów (18 kwietnia) w godzinach 10:00 – 13:00.

[Fot. Paula Gałązka]