Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza oraz Katedra Systemu Politycznego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszają na IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Administracja Publiczna” pod hasłem „Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego”, która odbędzie się w dniach 10-11 marca w pałacu Ostromecku.

Zjawisko i pojęcie bezpieczeństwa państwa w coraz większym stopniu zajmuje świadomość społeczną. Niewątpliwie związane jest to z sytuacją międzynarodową zarówno w zakresie równowagi militarnej, jak i ekonomicznej, a także z wielokrotnie podkreślanym kryzysem demokracji. Problematyka bezpieczeństwa państwa w różnych jego wymiarach: obronności, społecznym, organizacyjno-instytucjonalnym czy wreszcie kształtowania relacji na poziomie międzynarodowym, coraz częściej uznawana jest za wiodący problem. Jednak pomimo wielu starań bezpieczeństwo państwa nadal nie jest omawiane w sposób kompleksowy. Co więcej, bardzo często problematyka bezpieczeństwa państwa analizowana jest w oderwaniu od bezpieczeństwa międzynarodowego. Wydaje się, że współczesny świat z wszelkimi jego niepokojami, brakiem równowagi ekonomicznej, militarnej, politycznej potrzebuje kompleksowego namysłu oraz wypracowania ewentualnych nowych strategii stabilizacji, bezpieczeństwa i rozwoju.

Stąd pomysł kolejnej konferencji z cyklu „Administracja publiczna”. Najważniejsze tematy, które będą podczas niej poruszone to:

1. polityka i strategie bezpieczeństwa państwa Rzeczpospolitej Polskiej i jej sąsiadów;
2. organizacyjne aspekty bezpieczeństwa współczesnego państwa;
3. konflikty zbrojne jako sytuacje ograniczonego wyboru;
4. bezpieczeństwo społeczne i jego znaczenie dla równowagi międzynarodowej;
5. organizacje pozarządowe i ich znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa państwa w różnych jego wymiarach;
6. organizacje międzynarodowe i ich rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i globalnym;
7. realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
8. administracja publiczna a kształtowanie bezpieczeństwa państwa (w wymiarze instytucjonalnym i formalno-prawnym).

Konferencja rozpocznie się 10 marca o godz. 11.00 w pałacu w Ostromecku.