Coraz częściej odchodzą od tradycyjnych metod tworzenia, chętniej sięgają po to co oferuje rozwijająca się technologia. Artystyczne nowe media dla współczesnych twórców nie są już tylko inspiracją  dziś to sposób na wyrażanie swojej pasji. O szczegółach tego zjawiska w Galerii Sztuki Wozownia opowie Piotr Zawojski.

Cykl wykładów Artysta jako naukowiecpoświęcony jest artystom, którzy na przestrzeni ostatnich lat sięgali w swojej pracy twórczej po najnowsze zdobycze technologiczne lub poruszali się w obszarze różnych dziedzin nauki. Odbywało się to w wielu przypadkach niemal naturalnie, wskazując na wzajemne fascynacje, ale i świadomość obopólnych korzyści. Artystów, naukowców i humanistów łączy przynależność do świata idei, więc zgodnie z charakterem obecnej kultury przekraczają granice dzielące różne formy twórczej aktywności. Bycie artystą-naukowcem nie wymaga konkretnego przygotowania zawodowego, coraz większa liczba twórców dąży jednak do tego, aby pozyskać naukową wiedzę na ten temat. Sztuka wchodzi bowiem w zupełnie nową epokę, a artystyczne środowisko wita ją z szeroko otwartymi ramionami…

Poczytać można o tym między innymi w Klasycznych dzieła sztuki nowych mediów. To pionierska w Polsce książka prezentująca dwadzieścia pięć kanonicznych dzieł reprezentujących sztukę nowych mediów. Ich wyborem zajęli się polscy znawcy tego zagadnienia, analizą poszczególnych przypadków zajął się natomiast prof. dr hab. Piotr Zawojski.  Moim zamierzeniem jako pomysłodawcy i redaktora całości było stworzenie przewodnika dla początkujących, ale równocześnie krytyczna analiza najważniejszych zjawisk w sztuce nowych mediów, która może zachęcić do lektury także Czytelników, dla których te problemy są ważnym elementem ich artystycznych zainteresowań. Uważam, że w czasie, w którym coraz częściej słyszymy o zmierzchu epoki (nowych) mediów czy też nastaniu epoki „po mediach” i licznych proklamacjach epoki postmediów warto było dokonać swego rodzaju bilansu półwiecznej już historii sztuki nowych mediów. – twierdzi Zawojski. Tematem wykładu w Wozowni będzie pokazanie jak możliwe jest tworzenie pewnego kanonu dzieł i artystów nowych mediów. Poszczególne przykłady wyjaśnione zostaną na fragmentach wspomnianej książki.

Prof. dr hab. Piotr Zawojski – pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ w Katowicach, wykłada na ASP w Krakowie. Zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010) oraz Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012).

DATA: 19 kwietnia (wtorek) godz. 18:00
MIEJSCE: Galeria Sztuki Wozownia
BILETY: wstęp wolny
SZCZEGÓŁY: strona Piotra Zawojskiego

 

[fot. materiały prasowe]