Uniwersytecki System Obsługi Studiów, zwany po prostu USOS-em, zostanie w najbliższym czasie zaktualizowany do wyższej wersji, co uniemożliwi korzystanie z niego przez parę godzin.

Przerwa w działaniu systemu nastąpi 20 kwietnia w godzinach 12:00-18:00. Będzie ona dotyczyć także Archiwum Prac Dyplomowych.

Nie będzie wtedy możliwe drukowanie zaświadczeń, przedłużanie legitymacji ani dokonywanie rejestracji.