Jakiś czas temu w Toruniu rozpoczęto rozmowy na temat wprowadzenia w toruńskiej komunikacji miejskiej biletów kwartalnych. Już w nadchodzącym tygodniu rada miasta zajmie się projektem uchwały dotyczącej licznych zmian w transporcie miejskim.

Radni rozważą m.in. takie propozycje jak wprowadzenie biletów semestralnych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalnych dla wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej. Co więcej ceny biletów krótkookresowych oraz okresowych mają być niższe.

Nowe bilety MZK – propozycje zmian

– wprowadzenie biletów semestralnych dla dzieci i młodzieży w cenie 180 zł
– wprowadzenie biletów kwartalnych dla wszystkich pasażerów. Taki bilet na wszystkie linie tramwajowe kosztowałby 200 zł (ulgowy – 100 zł), natomiast na wszystkie linie dzienne i nocne 230 zł (ulgowy – 115 zł).
– obniżenie ceny biletu miesięcznego na wszystkie linie dzienne i nocne w I strefie ze 100 zł do 88 zł
– obniżenie ceny biletu dobowego z 12 zł do 10 zł
– zlikwidowanie biletów miesięcznych na okaziciela na wszystkie linie dzienne w I strefie
– obniżenie ceny biletu miesięcznego na okaziciela na wszystkie linie w I i II strefie ze 180 zł do 160 zł.
– każdy odcinek karnetów ośmioprzejazdowych nie będzie już biletem jednorazowym, lecz biletem czasowym do 30 minut.

Więcej osób pojedzie za darmo

Z bezpłatnych przejazdów toruńskim MZK będą mogły korzystać takie osoby jak: niewidomi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, honorowi dawcy przeszczepu, honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, dzieci do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz kierowcy (wraz z czterema pasażerami) korzystający z parkingów buforowych w trakcie trwania Bella Skyway Festival.

Ekologia priorytetem

W projekcie uchwały znajdziemy zapis na temat poziomu stężenia średniodobowych zanieczyszczeń pyłowych PM10. Jeśli wskaźnik ten przekroczy 200µg/m³, bezpłatnie komunikacją miejską będę mogli poruszać się właściciele lub współwłaściciele aut osobowych z osobami towarzyszącymi. Informacje na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza będą pojawiać się na stronie internetowej miasta.

[fot. Angelika Plich]