15 maja ruszyła rekrutacja na UMK! Wśród znanych i popularnych kierunków pojawiły się również nowości.

Nowe oferty pojawiły się na zarówno na studiach I, jak i II stopnia.

Nowe kierunki na UMK 2018

Diagnostyka molekularna na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny: utworzenie kierunku jest odpowiedzią na sygnały płynące od absolwentów i studentów Wydziału, a także od regionalnych firm. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do pracy w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych oraz zdobycie doświadczenia w zakresie stosowania metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i diagnostycznych.

East and Central European Studies na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu – studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny: kierunek jest poświęcony Europie Wschodniej i Środkowej, jej kulturze, historii i życiu społecznemu. Nowatorski system studiów pozwala na układanie studentom planu zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Podstawą programu jest moduł obowiązkowy obejmujący przedmioty dotyczące tradycji kulturowych i religijnych Europy Środkowo-Wschodniej, najważniejszych wydarzeń historycznych oraz zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych

Filologia polska jako obca na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny i niestacjonarny: kierunek przeznaczony jest dla osób, dla których język polski jest językiem obcym, drugim lub odziedziczonym. Studia oferują intensywną naukę języka polskiego, rozszerzoną o przedmioty kształcące umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową oraz zajęcia wprowadzające do translatoryki.

Inżynieria biomedyczna na Wydziale Lekarskim CM UMK w Bydgoszczy i Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP – studia inżynierskie I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny: nie jest to kierunek nowy w ścisłym sensie. Wydział prowadzi inżynierię biomedyczną od roku 2014. Kierunek o takiej samej nazwie funkcjonuje też na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Kierunki stanowiły dla siebie swoistą konkurencję. Od roku 2018 Wydział Lekarski CM UMK i Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP będą wspólnie realizowały kształcenie na tym kierunku. Absolwenci otrzymają podwójny dyplom. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej i materiałowej, biocybernetyki, automatyki i robotyki z elementami informatyki. Będą mogli wybrać spośród dwóch specjalności: techniczny doradca medyczny i teleinformatyka medyczna.

Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny i niestacjonarny: logistyka jest kierunkiem od lat wyczekiwanym przez kandydatów. Jej interdyscyplinarny program koncentruje się na powstawaniu, funkcjonowaniu, przekształcaniu, rozwoju i współdziałaniu organizacji gospodarczych (głównie przedsiębiorstw) oraz administracji rządowej, samorządowej i innych instytucji sektora publicznego (naukowych, kulturalnych, oświatowych itp.), a także łańcuchów dostaw funkcjonujących we współczesnej gospodarce globalnej. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje potrzebne do praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania w planowaniu, optymalizacji, analizie i kształtowaniu obsługi logistycznej różnych podmiotów.

Logopedia na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny: uruchomienie kierunku jest zwieńczeniem 15-letniej działalności dydaktycznej Wydziału w dziedzinie logopedii (specjalność logopedyczna na filologii polskiej i studia podyplomowe w zakresie logopedii). Wydział posiada profesjonalny gabinet logopedyczny z lustrem weneckim, co pozwala na udział studentów w zajęciach terapeutycznych z dziećmi bez ich stresowania.

Terapia zajęciowa na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny i niestacjonarny: terapia zajęciowa w Collegium Medicum będzie pierwszym kierunkiem tego typu w regionie. Na poziomie wyższym kształcenie w tym zakresie prowadzi jedynie pięć szkół w Polsce. Terapeuta zajęciowy jest zawodem regulowanym, można go wykonywać jedynie posiadając odpowiednie kwalifikacje ustalone przez Ministerstwo Zdrowia

Tourism Management na Wydziale Nauk o Ziemi we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu – studia I stopnia prowadzone w języku angielskim, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny: program studiów został przygotowany z myślą o studentach zagranicznych; koncentruje się na aktualnych międzynarodowych trendach i problemach zarządzania turystyką.

Zapytaliśmy Ewę Walusiak – Bednarek z Zespołu Prasowego UMK o to, które kierunki mogą cieszyć się największym zainteresowaniem – Proponowane w tym roku nowe kierunki wpisują się w ważne elementy strategii Uniwersytetu, takie jak zapotrzebowanie zmieniającego się dynamicznie rynku pracy (terapia zajęciowa, diagnostyka molekularna), umiędzynarodowienie (East and Central European Studies, filologia polska jako obca, Tourism Management) czy współpraca regionalna (inżynieria biomedyczna).

UMK uruchomi też kierunki, których brakowało w regionie lub ich oferta jest bardzo ograniczona, o czym mówi nam Walusiak – Bednarek – Ponadto od wielu lat UMK dąży do uruchamiania kierunków, które stanowią tzw. lukę edukacyjną regionu. W tym roku należą do nich logopedia, logistyka i planowana weterynaria. Można się spodziewać, że właśnie te, od lat wyczekiwane kierunki będą się cieszyć największą popularnością wśród kandydatów na studia, choćby dlatego, że z pewnością zainteresują nie tylko tegorocznych maturzystów.

[fot. UMK.pl]