Tradycją się stało, że Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” WPiA UMK przygotowuje rok rocznie ogólnopolską konferencję naukową związaną z tematyką prawa własności intelektualnej. I tak jest tym razem! Konferencja pt. „Nowe technologie a własność intelektualna” odbędzie się już 7 marca.

Nowe technologie to dziedzina wciąż rozwijająca się. Z dnia na dzień pojawiają się nowe rozwiązania, pomysły, a tym samym nowe problemy w kwestii uregulowań prawnych. Nic więc dziwnego, że temat ten budzi zainteresowanie nie tylko studentów prawa i jego praktyków, ale i osób biegłych w nowych technologiach od kwestii technicznej.

Konferencja ma na celu zarówno ukazanie relacji jakie zachodzą pomiędzy rozwojem nowych technologii a prawem własności intelektualnej, jak również wskazanie najczęstszych problemów prawnych z jakimi zmagają się lub mogą się zmagać użytkownicy nowych technologii.

Zagadnienia będą obejmowały kwestie związane z własnością intelektualną w odniesieniu zarówno do użytkowania Internetu, jak i problemów powiązanych z szeroko rozumianymi social media.

Prelekcje konferencyjne wygłoszą eksperci z zakresu prawa własności intelektualnej mecenasi m.in. dr hab. Marek Świerczyński, Tomasz Zalewski, dr Damian Flisak, Roman Bieda, Daria Gęsicka oraz mgr Beata Marek.

Po wystąpieniach i przewidzianej dyskusji temat prawa nowych technologii na pewno stanie się nieco bardziej przejrzysty, a może – kto wie, konferencja kogoś zainspiruje?

W imieniu Koła Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” WPiA UMK serdecznie zapraszam do udziału w konferencji, w charakterze publiczności.

Kiedy i gdzie?

Gdzie? Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sala konferencyjna nr 8
Kiedy? 7 marca 2017 (godz. 9:00-18:00)
Zgłoszenia uczestnictwa: do 3 marca br. na adres mailowy: niematerialni@gmail.com
Więcej informacji? Wydarzenie facebookowe oraz oficjalna strona konferencji, na której dostępny jest jej program oraz warunki uczestnictwa: 

 

https://ipnowetechnologie.wordpress.com