Koniec wyborczej karuzeli na UMK. Ostatnie dwa wydziały wybrały nowych dziekanów.

Nowym dziekanem Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu 19 kwietnia został wybrany dr hab. Radosław Sojak, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii od 2015 roku a także Prodziekan Wydziału Humanistycznego ds. studenckich od 2007 r. Dziekan elekt pracował jako asystent stażysta w Instytucie Socjologii UMK w roku akademickim 1997/98. Od października 1998 roku był asystentem w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii. W latach 2004-07 był zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii UMK ds. dydaktycznych. Ponadto jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego od 1997 r. oraz rady redakcyjnej „Polish Sociological Review” od 2007 roku. Zainteresowania badawcze nowego dziekana to socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego.

Dzisiaj wybrano nowego dziekana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Został nim prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, kierownik Zakładu Mechaniki Kwantowej a zarazem kierownik Zespołu Teorii Struktur Niskowymiarowych.

Kadencja nowo wybranych dziekanów potrwa do 2020 roku.

Gratulujemy serdecznie i życzymy sukcesów w roli dziekana !

[Fot. Angelika Pilch]