W domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczęły się zbiórki podpisów na petycji popierającej integralność uczelni. To reakcja na obywatelski projekt ustawy o odłączeniu od UMK bydgoskiego Collegium Medicum i powołaniu Uniwersytetu Medycznego.

Organizatorem akcji petycyjnej jest Towarzystwo Miłośników Torunia. Poniżej tekst petycji:

Popieramy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dążeniu do zachowania autonomii i integralności

Pomysł podziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest szkodliwy dla uczelni, regionu i polskiej nauki. W 2004 roku Uniwersytet i bydgoska Akademia Medyczna podjęły wspólną decyzję o połączeniu i stworzeniu silnego, ponadregionalnego ośrodka naukowego. Ten plan udało się zrealizować – dziś Uniwersytet Mikołaja Kopernika wraz z Collegium Medicum, jest jedną z najlepszych polskich uczelni. Obniżenie prestiżu jednostek powstałych po podziale UMK, spadek pozycji w ogólnopolskich i światowych rankingach, przynieść mogą konsekwencje trudne do odpracowania w najbliższych latach.

Pomysł podziału UMK jest wynikiem ambicji politycznych i został stworzony przez osoby nie będące członkami społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym Collegium Medicum. W kształcie wyrażonym w obywatleskim projekcie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy pomysł ten całkowicie pomija i lekceważy opinie tej społeczności. Jest to jawne złamanie zapisanej w Konstytucji RP zasady autonomii wyższych uczelni. Podział Uniwersytetu dokonany na podstawie tak wadliwej prawnie ustawy może być niebezpiecznym precedensem zagrażającym wszystkim polskim uczelniom.

My, podpisujący się pod tym apelem, wspieramy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w dążeniu do zachowania integralności i pozycji naukowej, jesteśmy też za poszanowaniem konstytucyjnej zasady autonomii wyższych uczelni.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Torunia

Listę do zbierania podpisów poparcia wobec inicjatywy Towarzystwa Miłośników Torunia można pobrać tutaj.

[fot. Elżbieta Giżyńska]