Decyzja o poprowadzeniu drogi ekspresowej S 10 przez najcenniejsze tereny Zielonych Płuc Bydgoszczy, napotkała stanowczy sprzeciw m.in. mieszkańców Solca Kujawskiego. Miłośnicy natury mogą pomóc w uratowaniu puszczy składając swój podpis pod petycją w obronie Puszczy Bydgoskiej kierowaną do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

50 – kilometrowa trasa przecinająca Puszczę Bydgoską

24 lutego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S10 na odcinku pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Powstała trasa miałaby przecinać „najcenniejsze i najatrakcyjniejsze” tereny puszczy.

Jest to dla nas wariant nie do przyjęcia. Rozwiązanie, o którym mowa, proponuje, aby droga S10 była prowadzona przez jedyne na tym terenie naturalne cieki wodne i chronione w całej Unii Europejskiej unikatowe siedliska olsu, małą retencję i najcenniejsze tereny wodonośne, wchodzące w skład ścieżki edukacyjnej „Źródliska” oraz stawy na Rudach. – Projekt nowej trasy nie zyskał akceptacji mieszkańców okolicznych terenów Puszczy Bydgoskiej.

Petycja kluczem do walki o Puszczę Bydgoską

Miłośnicy przyrody mówią o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą taka, a nie inna decyzja odnośnie drogi ekspresowej S10. Prace nad trasą wiążą się m.in. z wycinką lasów na długości 50 km czy ze zniszczeniem wielu siedlisk ptaków. Poza tym przerwaniu ulegną naturalne ciągi tras przemieszczania się dzikich zwierząt, w efekcie czego dojdzie do izolacji, a w dłuższym czasie może prowadzić do osłabienia czy nawet wyginięcia niektórych gatunków.

Jako miłośnicy Puszczy Bydgoskiej nie możemy pozwolić na jej dewastację, a ochrona najcenniejszych terenów wodonośnych w czasach, gdy doświadczamy suszy, powinna być priorytetem! – Przeciwnicy negatywnych skutków związanych z powstaniem zamierzonej trasy, proszą o możliwość walki o Puszczę Bydgoską.

Każdy, kto złoży podpis pod petycją, która uzbierała już 1875 podpisów, może przyczynić się do uratowania Zielonych Płuc Bydgoszczy.