Uniwersytet Mikołaja Kopernika oficjalnie zapowiada nową organizację rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie. Tegoroczna rejestracja wzbudziła ogromne kontrowersje wśród studentów. Decyzja o zmianach podjęta została na poniedziałkowym Kolegium Rektorskim. Obowiązywać mają od przyszłego roku akademickiego.

W oficjalnym oświadczeniu, które pojawiło się na profilu facebookowym UMK w Toruniu czytamy:

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,
podczas poniedziałkowego Kolegium Rektorskiego zapadła decyzja o opracowaniu nowej organizacji rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie. Ponieważ będzie ona wymagać zmian
w programach studiów, jej wprowadzenie nastąpi w kolejnym roku akademickim. Wasze sugestie dotyczące usprawnienia rejestracji zostaną wzięte pod uwagę, a w prace nad nowymi rozwiązaniami w większym zakresie włączeni będą przedstawiciele studentów.

Uczelnia zwróciła także uwagę na możliwości, jakie studenci mają w przypadku zaliczania zajęć ogólnouniwersyteckich.

Przypominamy, że od tego roku akademickiego jako zajęcia ogólnouniwersyteckie możecie realizować również zajęcia z programu innych kierunków studiów w obrębie swojego wydziału. Przed kolejną rejestracją postaramy się, aby ich oferta została poszerzona. Na wniosek studenta jako zajęcia ogólnouniwersyteckie zaliczone mogą być również zajęcia odbyte w ramach programu MOST lub Erasmus na innej uczelni. Jeżeli chcecie skorzystać z tej ostatniej możliwości, prosimy o jak najszybszy kontakt z Waszym dziekanatem.

Jesteście zadowoleni z obiecanych zmian?

[fot. Angelika Plich]