Uniwersytet Mikołaja Kopernika od kilku dni jest bogatszy o czterech profesorów. Nominacje otrzymali w Pałacu Prezydenckim wraz z 36 naukowcami z innych uczelni. 

Profesor dr hab. n. med. Jacek Michalkiewicz na co dzień pracuje w bydgoskim Collegium Medicum. Jest kierownikiem Katedry Immunologii na Wydziale Farmakologii. Zajmuje się badaniem nadciśnienia tętniczego i chorobami wątroby. Współpracuje z Kliniką Nefrologii i Transplantacji Nerek, Kliniką Hepatologii, Gastroenterologii i Immunologii, Zakładem Biochemii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD.

Profesor dr. hab Jarosław Rolewski ukończył Uniwersytet Warszawski. Habilitację uzyskał już w Toruniu. Obecnie wykłada na Wydziale Humanistycznym, pracuje w Instytucie Filozofii. Zajmuje się badaniami nad filozofią niemiecką (w szczególności Immanuela Kanta i jego ujęciem metafizyki) oraz fenomenologią i hermeneutyką. Jest autorem wielu prac naukowych – co ciekawe, skierowanych także do młodzieży.

Profesor dr hab. Waldemar Rozynkowski specjalizuje się w naukach humanistycznych. Jest diakonem parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach. Ukończył studia historyczne i teologiczne. Zajmuje się głównie badaniami nad państwem krzyżackim i dziejami zakonów w ogóle. Obecnie pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki (wcześniej uczył na Wydziale Teologicznym) . Jest także publicystą Radia Maryja.

Profesor dr hab. n. med. Maria Szewczyk naucza, podobnie jak prof. Michalkiewicz, na Collegium Medicum.  Jest kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa. Napisała wiele publikacji, poruszając przede wszystkim tematy z zakresu pielęgniarstwa i profilaktyki. Ostatnio zabiera głos w sprawie rosnącej liczby amputacji kończyn.