Rekrutacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wystartowała w tym roku 29 maja. Z myślą o osobach wybierających się na studia lub na kolejny kierunek przygotowaliśmy zestawienie wymagań rekrutacyjnych wraz z limitem miejsc na dany kierunek.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma w swojej ofercie rekrutacyjnej ponad sto kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Poniżej w jednym miejscu znajdziecie wszystkie kierunki, które obejmuje rekrutacja UMK 2017.

Wymagania, które prezentujemy dotyczą osób, które zdawały maturę po roku 2005. Przypomnijmy, że od roku 2015 każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do co najmniej jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Pod pojęciem języków obcych nowożytnych kryją się języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski, rosyjski i hiszpański.

Rekrutacja UMK 2017 – jak stosować przeliczniki?

Jak należy czytać nasze zestawienie? Wyjaśnijmy to na przykładzie postępowania rekrutacyjnego na psychologię. Założmy, że ktoś zdawał język polski na poziomie podstawowym uzyskując 80%, z biologii na poziomie rozszerzonym uzyskał 70%, a na egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym 60%. Obliczmy jego wynik, który zostanie wzięty pod uwagę w rekrutacji:

0,20 x 80 +0,4 x 70 + 0,1 x 60 = 16 + 28 + 6 = 50

Kandydat z takimi wynikami z matury zgłoszonymi do rekrutacji uzyska w niej 50 punktów.

Psychologia (limit miejsc 80)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 + język obcy nowożytny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,20 + filozofia rozszerzony 0,40 / biologia rozszerzony 0,40 / chemia rozszerzony 0,40 / fizyka rozszerzony 0,40 / fizyka i astronomia rozszerzony 0,40 / wiedza o społeczeństwie rozszerzony 0,40 / historia rozszerzony 0,40 / geografia rozszerzony 0,40 + matematyka rozszerzony 0,10.

Poniżej prezentujemy przedmioty wymagane w rekrutacji na dany kierunek w kolejności: przedmiot poziom podstawowy przelicznik/ poziom rozszerzony przelicznik.

Na dole strony znajdziecie ponadto linki do progów punktowych z poprzednich 4 lat, a na tej stronie dokładny harmonogram tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

 

Wydział Humanistyczny

Filozofia (limit miejsc 50)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50 + filozofia podstawowy i rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia muzyki podstawowy i rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy i rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy i rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny podstawowy i rozszerzony 0,50.

Kognitywistyka (limit miejsc 75)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy i rozszerzony 0,40 + matematyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / filozofia podstawowy i rozszerzony 0,60 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,60 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,60 / informatyka podstawowy i rozszerzony 0,60.

Medioznawstwo (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / filozofia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,25 /  rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia muzyki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny podstawowy i rozszerzony 0,50.

Psychologia (limit miejsc 80)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 + język obcy nowożytny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,20 + filozofia rozszerzony 0,40 / biologia rozszerzony 0,40 / chemia rozszerzony 0,40 / fizyka rozszerzony 0,40 / fizyka i astronomia rozszerzony 0,40 / wiedza o społeczeństwie rozszerzony 0,40 / historia rozszerzony 0,40 / geografia rozszerzony 0,40 + matematyka rozszerzony 0,10.

Religioznawstwo (limit miejsc 50)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50 + filozofia podstawowy i rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia muzyki podstawowy i rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy i rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy i rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny podstawowy i rozszerzony 0,50.

Socjologia (limit miejsc 75)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia podstawowy i rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy i rozszerzony 0,50 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (limit miejsc 50)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,50 + filozofia podstawowy i rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy i rozszerzony 0,50 / historia muzyki podstawowy i rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy i rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy i rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy i rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny podstawowy i rozszerzony 0,50.

Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika (limit miejsc 120)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,40 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,30 + filozofia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / biologia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / chemia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka i astronomia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / geografia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia sztuki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia muzyki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / informatyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / matematyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Pedagogika medialna (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,40 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,30 + filozofia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / biologia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / chemia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka i astronomia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / geografia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia sztuki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia muzyki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / informatyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / matematyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Pedagogika specjalna (limit miejsc 80)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,40 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,30 + filozofia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / biologia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / chemia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka i astronomia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / geografia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia sztuki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia muzyki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / informatyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / matematyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Praca socjalna (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,40 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,30 + filozofia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / biologia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / chemia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka i astronomia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / geografia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia sztuki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia muzyki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / informatyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / matematyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Wydział Lekarski

Biotechnologia (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia rozszerzony / chemia rozszerzony.

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii.

Inżynieria biomedyczna (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00/ fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Lekarski (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia rozszerzony 0,55 + chemia rozszerzony 0,45 / fizyka rozszerzony 0,45 / fizyka i astronomia rozszerzony 0,45.

Optyka okularowa z elementami optometrii (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Wydział Farmaceutyczny

Analityka medyczna (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia rozszerzony / chemia rozszerzony / fizyka rozszerzony / fizyka i astronomia rozszerzony.

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu.

Farmacja (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia rozszerzony / chemia rozszerzony.+ biologia rozszerzony 1,00 / chemia rozszerzony 1,00 / matematyka rozszerzony 1,00 / fizyka albo fizyka i astronomia rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60.

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy.

Kosmetologia (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Audiofonologia (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / język polski podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Dietetyka (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Elektrokardiologia (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Fizjoterapia ( limit miejsc 120)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Pielęgniarstwo (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Położnictwo (brak limitu miejsc)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Ratownictwo medyczne (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Zdrowie publiczne (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / język polski podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Matematyka i Ekonomia (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,70 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Matematyka stosowana (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Informatyka stosowana (limit miejsc 90)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 + matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35 / biologia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35.

Informatyka inżynierska (limit miejsc 90)

Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki na poziomie podstawowym: nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,50 + matematyka rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,60 / fizyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki tylko na poziomie rozszerzonym: matematyka rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Informatyka (limit miejsc 60)

Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki na poziomie podstawowym: nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,50 + matematyka rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,60 / fizyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki tylko na poziomie rozszerzonym: matematyka rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Wydział Nauk Historycznych

Archeologia (limit miejsc 50)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Architektura informacji (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (limit miejsc 50)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / filozofia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Etnologia – antropologia kulturowa (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Historia (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / filozofia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Historia sztuki (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Studia skandynawsko-bałtyckie (limit miejsc 50)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / filozofia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Wojskoznawstwo (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / chemia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / filozofia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Zarządzanie informacją i bibliologia (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Biologia (limit miejsc 50)

nowa matura (od 2005 r.) – geografia podstawowy i rozszerzony 0,60 / matematyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,60 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,40.

Biologia sądowa (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – geografia podstawowy i rozszerzony 0,60 / matematyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,60 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,40.

Biotechnologia (limit miejsc 72)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,60 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,40.

Ochrona środowiska (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – geografia podstawowy i rozszerzony 0,60 / matematyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / biologia podstawowy i rozszerzony 0,60 / chemia podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka podstawowy i rozszerzony 0,60 / fizyka i astronomia podstawowy i rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy i rozszerzony 0,40.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Astronomia (limit miejsc 25)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 + fizyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35 / chemia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35.

Automatyka i robotyka (limit miejsc 90)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 + fizyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35 / chemia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35.

Fizyka (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 + fizyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35 / chemia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35.

Fizyka techniczna (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 + fizyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35 / chemia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35.

Informatyka stosowana (limit miejsc 90)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 + fizyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,35 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35 / chemia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,35.

Wydział Prawa i Administracji

Administracja (limit miejsc 150)

nowa matura (od 2010 r.) – język polski podstawowy 0,50 + j. obcy nowożytny podstawowy  0,30 + matematyka podstawowy 0,20.

nowa matura (do 2009 r.) – język polski podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 /  wiedza o społeczeństwie rozszerzony 0,30 / matematyka rozszerzony 0,30 / geografia rozszerzony 0,30.

Prawo (limit miejsc 250)

nowa matura (od 2010 r.) – język polski podstawowy 0,50 + j. obcy nowożytny podstawowy  0,30 + matematyka podstawowy  0,20.

nowa matura (do 2009 r.) – język polski podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 /  wiedza o społeczeństwie rozszerzony 0,30 / matematyka rozszerzony 0,30 / geografia rozszerzony 0,30.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Matematyka i Ekonomia (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,70 + język obcy nowożytny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 (minimum 30 pkt).

Komunikacja i psychologia w biznesie (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski podstawowy 0,60 / rozszerzony 0,70 / matematyka podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / geografia podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / historia podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 /wiedza o społeczeństwa podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Ekonomia (limit miejsc 180)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 0,70 / geografia podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / historia  podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Finanse i rachunkowość (limit miejsc 210)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 0,70 / geografia podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / historia  podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Zarządzanie (limit miejsc 180)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 0,70 / geografia podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / historia  podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,60 + język obcy nowożytny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Wydział Teologiczny

Teologia (limit miejsc  25)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00/ filozofia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00/ historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Teologia sp. kapłańska (limit miejsc 60)

1. Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie lektur – m. in. 60 punktów

2. nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 + matematyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 / biologia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 / geografia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 / historia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 / filozofia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40 / historia sztuki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,40.

Organizacja opieki nad osobą starszą (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Nauki o rodzinie (limit miejsc 25)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00/ historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00/ wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00/ filozofia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00/ historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Wydział Nauk o Ziemi

Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00.

Sport i wellness (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,40 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,30 + biologia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / chemia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / filozofia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / fizyka i astronomia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia muzyki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / historia sztuki podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / geografia podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / informatyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / matematyka podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,20 / rozszerzony 0,30.

Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie (limit miejsc 80)

nowa matura (od 2005 r.) – geografia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Geografia (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – geografia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Turystyka i rekreacja (limit miejsc 80)

nowa matura (od 2005 r.) – geografia podstawowy 0,30 / matematyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia muzyki podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / filozofia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Studia miejskie (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – geografia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / biologia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / chemia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Wydział Sztuk Pięknych

Sztuka mediów i edukacja wizualna (limit miejsc 28)

nowa matura (od 2005 r.) – kwalifikacja prac plastycznych + egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, kompozycja min. 80 pkt * 0,70 + konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język polski pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30.

Architektura wnętrz  (limit miejsc 25)

nowa matura (od 2005 r.) – egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo min. 80 pkt * 0,70 + konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język polski pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 /język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30.

Malarstwo (limit miejsc 20)

nowa matura (od 2005 r.) – egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo min. 80 pkt * 0,70 + konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język polski pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30.

Grafika (limit miejsc 24)

nowa matura (od 2005 r.) – kwalifikacja prac plastycznych + egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo min. 80 pkt * 0,70 + konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język polski pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30.

Rzeźba (limit miejsc 8)

egzamin praktyczny: rysunek, rzeźba min. 80 pkt * 0,70 + konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język polski pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30.

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (limit miejsc 32)

nowa matura (od 2005 r.) – kwalifikacja prac plastycznych + egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo min. 80 pkt * 0,70 + konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / historia podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język polski pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30 / chemia podstawowy 0,15 / rozszerzony 0,30.

Ochrona dóbr kultury (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Krytyka artystyczna (limit miejsc 25)

nowa matura (od 2005 r.) – historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Wydział Filologiczny

Filologia angielska (limit miejsc 72)

nowa matura (od 2005 r.) – język angielski pisemny rozszerzony 0,60 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,40.

Filologia bałkańska (limit miejsc 20)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Filologia germańska (limit miejsc 70)

nowa matura (od 2005 r.) – język niemiecki pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / inny język obcy nowożytny podstawowy 0,10 / rozszerzony 0,20 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / filozofia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Filologia rosyjska (limit miejsc 35)

nowa matura (od 2005 r.) – język rosyjski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / inny język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,10 / rozszerzony 0,20 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Filologia romańska (limit miejsc 45)

nowa matura (od 2005 r.) – język francuski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 0,60 / inny język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,40.

Filologia włoska (limit miejsc 45)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (limit miejsc 15)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / filozofia podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Japonistyka (limit miejsc 35)

nowa matura (od 2005 r.) – język angielski pisemny rozszerzony 0,50 + język polski rozszerzony 0,45 + matematyka podstawowy 0,03 / rozszerzony 0,05 (jeśli kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki, w postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane wyniki z egzaminów z języka angielskiego i języka polskiego).

Lingwistyka stosowana j. francuski z j. arabskim (limit miejsc 25)

nowa matura (od 2005 r.) – język francuski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 0,60 / inny język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,40.

Lingwistyka stosowana j. francuski z j. hiszpańskim (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – język francuski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 / inny język obcy nowożytny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. czeskim (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Lingwistyka stosowana j. włoski z j. hiszpańskim (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny rozszerzony 0,50 / język polski pisemny podstawowy 0,30 / rozszerzony 0,50.

Język obcy w biznesie sp. język rosyjski w biznesie (limit miejsc 25)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,25/ rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Komparatystyka literacko-kulturowa (limit miejsc 25)

nowa matura (od 2005 r.) – historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / filozofia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia muzyki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Filologia polska (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Kulturoznawstwo (limit miejsc 45)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia sztuki podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / historia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / filozofia podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00.

Kulturoznawstwo sp. kultura Dalekiego Wschodu z j. chińskim (limit miejsc 22)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / filozofia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Kulturoznawstwo sp. kultura Dalekiego Wschodu z j. japońskim (limit miejsc 22)

nowa matura (od 2005 r.) – język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język łaciński i kultura antyczna podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / filozofia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Lingwistyka praktyczna i copywriting (limit miejsc 56)

nowa matura (od 2005 r.) – język polski pisemny podstawowy 0,50 / rozszerzony 1,00 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,40 / rozszerzony 0,80.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Bezpieczeństwo narodowe (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Bezpieczeństwo wewnętrzne (limit miejsc 90)

nowa matura (od 2005 r.) – historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – fizyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia muzyki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Politologia (limit miejsc 30)

nowa matura (od 2005 r.) – historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Stosunki międzynarodowe (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – historia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / fizyka i astronomia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / geografia podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / historia sztuki podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / matematyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / wiedza o społeczeństwie podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / informatyka podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 + język polski pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50 / język obcy nowożytny pisemny podstawowy 0,25 / rozszerzony 0,50.

Wydział Chemii

Chemia (limit miejsc 60)

nowa matura (od 2005 r.) – chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 (minimum 20 punktów).

Chemia kosmetyczna (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 (minimum 20 punktów).

Chemia medyczna (limit miejsc 70)

nowa matura (od 2005 r.) – chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 (minimum 20 punktów).

Chemia i technologia żywności (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 (minimum 20 punktów).

Materiały współczesnych technologii (limit miejsc 20)

nowa matura (od 2005 r.) – chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 (minimum 20 punktów).

Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (limit miejsc 40)

nowa matura (od 2005 r.) – chemia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / matematyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / fizyka i astronomia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / biologia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / informatyka podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 / geografia podstawowy 0,60 / rozszerzony 1,00 (minimum 20 punktów).

Jeśli chcielibyście sprawdzić progi punktowe na UMK z ostatnich 4 lat, znajdziecie je poniżej:

Opracowali: Sara Watrak, Daria Łojek, Michał Machel, Adam Mroczek i Michał Chojnacki.