We wtorek, 9 września ruszył konkurs ofert na wykonanie zadań  Gminy Miasta Toruń w zakresie  rozwoju sportu w  okresie od 5 września do 31 grudnia 2014 roku. Swoje propozycje można składać w terminie do 16 września 2014 roku.

Głównym założeniem konkursu ma być realizacja celu publicznego w zakresie promocji sportu i aktywnego stylu życia jak i również umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Torunia. Na realizację tego przedsięwzięcia  miasto planuje przeznaczyć łącznie prawie 1,5 mln zł.

W konkursie mogą brać udział także kluby sportowe, których zespoły kategorii senior  uczestniczą w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasta Toruń.

Proponowane zadania powinny pasować do tematu jednej z poniższych kategorii:

-prowadzenie treningów specjalistycznych dla osób uzdolnionych sportowo,

– prowadzenie otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych ogólnodostępnych dla mieszkańców,

– prowadzenie otwartych spotkań z mieszkańcami,

– prowadzenie akcji edukacyjnych z udziałem mieszkańców,

– organizacja otwartych spotkań ze znanymi toruńskimi sportowcami,

– organizacja spotkań ligowych na najwyższym poziomie rozgrywek, zapewniając mieszkańcom w sposób bierny ( jako kibic) możliwości udziału w tych wydarzeniach.

Swoje propozycje zadań należy składać w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia na ul. Fałata 39, w pokoju nr 33 (I piętro), w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do WSiT). W terminie do 16 września 2014 roku do godziny 15.30.