Być może nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele brudów skrywa świat sportowej rywalizacji. Wydział Prawa i Administracji UMK zaprasza 16 marca na konferencję naukową „Sport a przestępczość zorganizowana”, poświęconą tematyce związanej z przestępczością w sporcie.

Organizatorami Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej: „Sport a przestępczość zorganizowana” są: Koło Naukowe Prawa Sportowego WPiA UMK Lex Sportiva, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa woj. Kujawsko-Pomorskiego. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Polski Komitet Olimpijski.

Tematyka konferencji

Zaangażowanie zorganizowanej przestępczości w ramach różnych form działalności związanych ze sportem nie budzi współcześnie wątpliwości. Szacuje się, że co najmniej 25% światowego sportu podlega kontroli ze strony zorganizowanych grup przestępczych. Komercjalizacja sportu sprawia, że staje się on polem do uzyskiwania znacznych korzyści majątkowych a zarazem obszarem licznych nadużyć z tym związanych. Przestępczość zorganizowana silnie partycypuje w tych zachowaniach, które stanowią największe zagrożenie dla współczesnego sportu, a wiążą się z m.in. z dopingiem w sporcie oraz czynami o korupcyjnym charakterze (tzw. ustawianie meczów, hazard itd.). Zasygnalizowane zagadnienia stanowią od lat obszar zainteresowania nauki prawa sportowego oraz prawa karnego zagranicą. Dotyczy to refleksji zarówno karnoprawnej, jak i kryminologicznej. Nie podjęto jej jednak dotychczas na gruncie krajowym. Celem konferencji jest zatem diagnoza tego typu problemów na gruncie międzynarodowym oraz krajowym i próba wskazania przyszłych kierunków zainteresowania nauki oraz ewentualnych działań prawodawczych.

Konferencja będzie podzielona na dwa dni. 16 marca odbędzie się sesja ekspercka, zaś dzień później – sesja studencko-doktorancka.

 

Szczegóły

Miejsce: WPiA UMK w Toruniu
Termin: 16-17 marca 2017 r.
Dołącz do wydarzenia na Facebooku

[Fot. Paula Gałązka]