Interesują cię zagadnienia związane z prawem pracy, europejskim lub cywilnym? Jeśli tak, to planowana na kwiecień konferencja Prawo – Rodzina – Praca dedykowana jest właśnie dla Ciebie.

W dniach 7-8 kwiecień 2016r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się XI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. Coroczne spotkania kierowane do studentów i doktorantów wydziałów prawa organizowane są od 2006r. W swej formule nawiązują jednakże do spotkań organizowanych już w latach 80. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Retoryki Sądowej.

Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi: Prawo – Rodzina – Praca, a jej głównym celem –będzie analiza i ocena przepisów prawnych regulujących wymienione wartości. Zagadnienia poruszane podczas prelekcji będą obejmować: prawo pracy, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne (I dzień Zjazdu) oraz prawo konstytucyjne i europejskie, prawo i postępowanie administracyjne, prawo finansowe i podatkowe (2 dzień).

Chęć czynnego uczestnictwa w konferencji wymaga nadesłania proponowanego tematu wystąpienia oraz abstraktu i karty zgłoszeniowej na adres: knrs@wp.pl, do dnia 25.02.2016. Opłata za czynny udział wynosi 160 lub 200 zł, w zależności od uczestnictwa podczas jednego lub dwóch dni Zjazdu. Cena zawiera monografię naukową, obiad i przerwy kawowe, a także certyfikat uczestnictwa.

Szczegółowe informacje (wraz z kartą zgłoszeniową) dostępne są na stronie wydarzenia.

 

Fot. [materiały prasowe]