START to prestiżowe stypendium przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Przyznawane jest ono najzdolniejszym młodym polskim naukowcom. Pięcioro z nich to pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Co więcej, wśród badaczy, których dorobek określono jako wybitny znalazła się dr Joanna Kułaga-Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki. Dlaczego jest to tak godne podkreślenia? Ponieważ tylko troje naukowców z całej Polski zostało w ten sposób wyróżnionych.

START jest największym przedsięwzięciem stypendialnym dla reprezentujących wszystkie dziedziny nauki badaczy, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat. Stypendia mogą być wydatkowane na dowolny cel.

Rangę wyróżnienia, na które zapracowali toruńscy naukowcy podnosi fakt, że o stypendium starało się aż 1 152 kandydatów. Nic dziwnego, bo do 2017 r. włącznie FNP przyznała 3 436 stypendiów (w latach 2002-2015 lauretem stypendium można było zostać dwukrotnie) na kwotę aż 75 500 000 zł.

Oto Laureaci programu START z Torunia:

  • dr Joanna Kułaga-Przymus z Katedry Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych UMK (matematyka), stypendium w wysokości 36 tys. zł – Adiunkt na WMiI. Laureatka Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (2015), Nagrody dla Młodych Matematyków (za rok 2012), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (za rok 2011). Jej zainteresowania naukowe krążą wokół teorii ergodycznej i układów dynamicznych. To też autorka licznych publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Pracowała w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, obecnie przebywa na półrocznym stażu w Centre national de la recherche scientifique we francuskiej Marsylii.
  • dr Joanna Kujawa z Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów UMK (inżynieria materiałowa), stypendium w wysokości 28 tys. zł – asystentka na Wydziale Chemii UMK. Interesuje się badawczo procesami membranowymi, realizując je choćby we współpracy z prywatnymi firmami. Obecnie uczestniczy w badaniach realizowanych we współpracy z Europejskim Instytutem Membranowym w Montpellier, Masdar Institute of Science and Technology w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Uniwersytetem w Oulu oraz Niemiecko-Jordańskim Uniwersytetem w Ammanie. Była stypendystką Narodowego Centrum Nauki. Realizuje ministerialne i pochodzące z NCN międzynarodowe projekty – Harmonia i Polonium. Wielokrotnie wyróżniana nagrodami rektora UMK.
  • dr Paweł Pomastowski z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK (chemia), stypendium w wysokości 28 tys. zł  – Pracownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki. Jego zainteresowania naukowe krążą wokół metod elektrochemicznych oznaczania mikroorganizmów czy dwuwymiarowej elektroforezy żelowej. Autor międzynarodowych publikacji
  • mgr Tomasz Ambroziak, doktorant z Wydziału Nauk Historycznych UMK (historia), stypendium w wysokości 28 tys. zł – Jego badania dotyczą Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie wczesnej nowożytności oraz współczesnej Rosji, w tym przede wszystkim problematyce rosyjskiej pamięci historycznej. Realizator grantu w NCN na temat Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obecnie uczestnikiem projektu „Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae – przygotowanie edycji unikalnych źródeł do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego” grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Autor wielu krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych.
  • mgr Radosław Krajniak, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK (historia), stypendium w wysokości 28 tys. zł – Historyk-mediewista. Interesuje się zwłaszcza karierami średniowiecznego duchowieństwa. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich i Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Autor ponad 60 publikacji naukowych. Kierownik i wykonawca frantów z Narodowego Centrum Nauki.

Tutaj znajdziecie pełną lista laureatów programu START

Toruńskim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w prowadzonych badaniach!