Staraniem Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (przy Domu Studenckim nr 1) i Muzeum Uniwersyteckiego wczoraj uruchomiono serwis www.obiekty.umk.pl.

Dzięki tej interaktywnej mapie każdy może zobaczyć budynki należące do UMK w stanie sprzed 1970 roku. Oprócz fotografii na stornie zamieszczono krótkie notki historyczne na temat poszczególnych obiektów – także tych nieistniejących, jak Ośrodek Sportów Wodnych. Na witrynie dostępna jest również współczesna mapa interaktywna (po 1970 roku) uzupełniona o nowe jednostki. Porównując oba plany można też zaobserwować zmiany zachodzące w uniwersyteckiej architekturze.