W najbliższy weekend, czyli 24 i 25 marca, odbędzie się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Wydziale Nauk o Ziemi, VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych. 

VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych

Za kilka dni odbędzie się już ósma edycja Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz Toruńskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych. Konferencja będzie miała miejsc na dwóch wydziałach UMK i potrwa przez dwa dni. Skierowana jest głównie do studentów (I i II stopnia) oraz doktorantów nauk przyrodniczych. Głównym celem jaki przyświeca sympozjum jest promowanie interdyscyplinarnego podejścia do badań poprzez wymianę myśli między społecznością studencką oraz umożliwienie dodatkowego poszerzenia wiedzy. Udział w konferencji daje uczestnikom szansę na poszerzenie swoich zainteresowań, horyzontów myślowych, a także na zdobycie doświadczeń na drodze do kariery naukowej.

sympo_logo

Sympozjum rozpocznie się wykładem otwarcia prof. dr hab. Danieli Szymańskiej, a zakończy się wykładem zamknięcia prof. Krzysztofa Szpili. W ramach konferencji, w sobotę i w niedzielę, odbędzie się kilka sesji, które dotyczyły będą, m.in. biologii sądowej, biologii systemowej, gospodarki przestrzennej czy geografii fizycznej. Uczestnicy Kopernikańskiego Sympozjum będą mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach czy spotkaniu integracyjnym.

plakat5

Wydarzenie sponsorowane jest przez: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Akademię Biologii i Ochrony Środowiska, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, księgarnię Tak Czytam, księgarnię Uniwersytecką oraz Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

[Fot. materiały organizatora]