Płynnie, z dbałością o szczegóły, ale także z sensem i w sposób zrozumiały dla odbiorcy – tak powinna wyglądać dobra przemowa. Prawnicza, naukowa, polityczna – wytyczne dotyczą każdej z nich. Wiedzą o tym studenci z Studenckiego Koło Naukowego Klub Debat Studenckich”, którzy posiadaną wiedzą postanowili podzielić się z innymi. Okazją do dyskusji o tym jak, o czym i kiedy powinno się rozmawiać będzie Konferencja Naukowa „Nie wystarczy mówić, trzeba mówić do rzeczy”- Słowo w przestrzeni publicznej.

logo kdsI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nie wystarczy mówić, trzeba mówić do rzeczy” – Słowo w przestrzeni publicznej to inicjatywa studentów z Studenckiego Koła Naukowego „Klub Debat Studenckich”. W trakcie wydarzenia organizatorzy będą się starali zwrócić uwagę słuchaczy na wartość słowa i problematykę komunikacji w relacjach międzyludzkich. Uczestnicy zastanawią się nad rolą, jaką odgrywa obecnie debata polityczna i społeczna oraz jak wiele znaczy umiejętność skutecznej argumentacji i kunszt retoryczny. Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się też coś dla prawników. Rozważania konferencyjne obejmą istotę i znaczenie przekonującej mowy sądowej, a prelegenci postarają się udzielić porad w tej kwestii oraz odpowiedzieć na zadawane pytania. W harmonogramie konferencji „Nie wystarczy mówić, trzeba mówić do rzeczy” – Słowo w przestrzeni publicznej przewidziany jest także panel, w którym nad omawianą problematyką w swoich wystąpieniach pochyli się grono ekspertów. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

W konferencji mogą wziąć udział wszyscy studenci, doktoranci oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Jeśli wasze zainteresowania naukowe skupiają się wokół kwestii dotyczących kultury słowa, sztuki wystąpień publicznych czy językowych aspektów perswazji i negocjacji to jest to okazja w sam raz dla Was! Aby wziąć czynny udział w wydarzeniu oraz zaprezentować słuchaczom wyniki prowadzonych badań wystarczy jedynie złożyć w terminie abstrakt swojej pracy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31.01.2016 r. o godzinie 23:59.

Uczestnicy bierni, mający ochotę wziąć udział w konferencji, zobowiązani są do nadesłania formularza do dnia 25.02.2016 r. do godz. 23:59. Każdego z uczestników obowiązuje także opłata konferencyjna. Obejmuje ona pakiet materiałów konferencyjnych oraz poczęstunek w ramach zaplanowanych przerw kawowych. Opłata wynosi 55 złotych (dla uczestników czynnych, płacona do 16.02.2016 r.) i 10 złotych (dla uczestników biernych, płacona do dnia 04.03.2016 r.). Formularze zgłoszeniowe, wszelkie pytania i postulaty kierować należy na adres mailowy organizatorów: sknkds@gmail.com.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje redakcja SpodKopca.pl.

[fot. materiały prasowe]