Już wkrótce miłośnicy zwierząt, którzy zawsze marzyli o tym by pomagać i leczyć będą mogli rozpocząć wymarzone studia weterynaryjne na UMK w Toruniu.

Weterynaria na UMK – od kiedy?

W ostatnim czasie Senat UMK jednomyślnie zaakceptował dwa akty prawne, które rozpoczynają działania formalno-organizacyjne mające na celu uruchomienie studiów weterynaryjnych w 2018 roku.

Senat przyjął uchwałę wyrażającą pozytywną opinię na temat zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie uruchomienia w województwie kujawsko-pomorskim jednostki prowadzącej badania i dydaktykę w dziedzinie weterynarii. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy trzema placówkami wyższymi naszego regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnie wspólnie określą zasady organizacyjne jednostki, w tym te dotyczące prowadzenia przez nią studiów, a także finansowania jej utworzenia i funkcjonowania.

Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika z dniem 1 września 2017 roku Centrum Weterynarii. Centrum będzie jednostką ogólnouczelnianą podległą Rektorowi.

31 maja zostały rozpisane konkursy na 17 stanowisk w Centrum Weterynarii.

[Flickr.com/NTU-Brackenhurst]