Najwybitniejsi historycy prawa z północy Europy zagoszczą na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W dniach 3-6 września toruńska uczelnia będzie gospodarzem 8. Zjazdu Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich.

Konferencja skupia specjalistów przedmiotu z Polski, Niemiec, Rosji, krajów bałtyckich i nordyckich, a obrady odbywają się wyłącznie po angielsku i niemiecku. Po raz pierwszy wydarzenie tej rangi odbywa się w Polsce. Zjazd Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich (Conference in Legal History in the Baltic Sea Area) to międzynarodowa konferencja, która należy do prestiżowego cyklu, stworzonego w 2000 r. w Niemczech, a następnie kontynuowanego w Szwecji, Finlandii, Danii, Estonii, na Łotwie i ponownie w Niemczech.

Hasłem tegorocznego zjazdu jest Judiciary and Society between Privacy and Publicity (“Sądownictwo i społeczeństwo między sferą prywatną a publiczną”). Głównym jego celem jest prezentacja badań z historii prawa rodzinnego i spadkowego w regionie nadbałtyckim, problematyki jawności w postępowaniu sądowym i administracji oraz kontroli informacji w czasach nowożytnych w państwach regionu bałtyckiego. Wygłoszone referaty będą opublikowane w 2016 r. w dwujęzycznym, angielsko-niemieckim tomie pokonferencyjnym.

Organizatorem zjazdu jest prof. Danuta Janicka wraz ze współpracownikami z Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego.

Szczegóły konferencji tutaj.

[fot. Angelika Plich]